Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 23.02.2018
Imieniny Damiana, Romana i Izabeli

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

04-01-2018 / czwartek

Szkody wyrządzone przez bobry

   Coraz więcej interesantów z terenu naszej gminy zgłasza się do Urzędu Miejskiego w celu zgłoszenia szkód wyrządzonych przez bobry. Informujemy, że organem odpowiedzialnym za oględziny i szacowanie szkód wyrządzonych przez gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową, w tym bobry europejskie, jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie. Prowadzone postępowanie w tego typu sprawach nie ma charakteru postępowania administracyjnego lecz cywilnoprawnego (Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie jest stroną w postępowaniu cywilnoprawnym) i w związku z tym nie przysługuje...
04-01-2018 / czwartek

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Każdy rolnik chcący otrzymać zwrot podatku akcyzowego za zakupione paliwo winien w terminie  od 1 lutego 2018 r.do 28 lutego 2018 r.  złożyć odpowiedni wniosek do  Burmistrza wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego  zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych.
02-01-2018 / wtorek

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych po 1 stycznia 2018 r.

W okresie od stycznia do lutego 2018 roku Gmina Opole Lubelskie będzie stopniowo wprowadzać nowy system segregacji odpadów komunalnych, do którego zostaliśmy zobowiązani Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19). Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych po 1 stycznia 2018 r.
21-12-2017 / czwartek

Życzenia Burmistrza Opola Lubelskiego

Zdrowych, spokojnychi pełnych rodzinnego ciepłaŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,odpoczynku od codziennego zabiegania,chwili zadumy,a także wszelkiej pomyślności w Nowym Rokuoraz spełnienia pragnieńw życiu osobistym i zawodowymwszystkim mieszkańcom Gminy Opole Lubelskie życzy Dariusz WróbelBurmistrz Opola Lubelskiegowraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
21-12-2017 / czwartek

Życzenia świąteczne Rady Seniorów

   Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy gromadzą się przy wspólnym stole. Jest taki wieczór, gdy gasnę spory, znika nienawiść. Wieczór gdy, łamiemy opłatek, składamy życzenia. To noc wyjątkowa, jedyna, niepowtarzalna noc Bożego Narodzenia.    Życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, nie zabrakło miejsca  dla osoby samotnej, a gdy nadejdzie nasza samotność, niech znajdzie się ktoś kto zaprosi nas do stołu.    Niech Nowy Rok przyniesie Państwu szczęście i pomyślność...
21-12-2017 / czwartek

XLII sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.) - z w o ł u j ę  na dzień 29 grudnia 2017 r.  na godz. 1200  XLII  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4. Porządek obrad sesji:1.    Otwarcie sesji.2.    Przyjęcie porządku obrad.3.    Przyjęcie...

Strony