Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 18.08.2019
Imieniny Bogusława, Bronisława i Ilony

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

02-05-2019 / czwartek

Kolektory - spotkania organizacyjne

Szanowni Państwo,    W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. "Ekologiczny dom w Gminie Opole Lubelskie - etap I" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE zapraszamy wszystkich Beneficjentów Ostatecznych projektu na spotkania organizacyjne związane z montażem instalacji kolektorów słonecznych i piecy na biomasę. W dniu 6 maja 2019r. o godzinie 17.45 w świetlicy wiejskiej w Kluczkowicach zapraszamy Beneficjentów z...
02-05-2019 / czwartek

Zgłoszenia na usuwanie azbestu do 24 maja

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu III naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od 6 maja 2019r. do 24.05.2019r. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Wszystkie informacje...
02-05-2019 / czwartek

"Czyste Powietrze" - opolskie biuro otworzone

30 kwietnia 2019 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Biura Programu "Czyste Powietrze" w Opolu Lubelskim.                                                                       Program Priorytetowy Czyste Powietrze cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców całego województwa lubelskiego. Sławomir Plis Burmistrz Opola Lubelskiego w celu ułatwienia mieszkańcom gminy i także całego powiatu dostępu do informacji na temat programu podpisał z Pawłem Gilowskim Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu przy...
29-04-2019 / poniedziałek

Zapraszamy na obchody świąt majowych

Program uroczystości 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej16.00  - plac przed Urzędem MiejskimBiało-czerwony koncert w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Młodzieżowego Zespołu Wokalnego „INA-WENA” z OCK 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja10.30 Manifestacja Patriotyczna - Uroczystości pod pomnikiem Matki Boskiej Królowej Polski ul. Kolejowa- występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej OCK oraz DZTL „Powiśloki” SP Nr 2,- salwa honorowa w wykonaniu Stowarzyszenia „Nasza Historia”Przemarsz ulicami miasta, składanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej12.00 Msza Św. w intencji...
29-04-2019 / poniedziałek

Wywieś flagę w majowe święta

Zachęcamy Mieszkańców naszego miasta i gminy, aby w majowe święta pojawiły się flagi narodowe na opolskich budynkach: domach, balkonach bloków czy miejscach pracy. Poprzez ten gest zaznaczymy swoje przywiązanie do Ojczyzny i tradycji historycznych. Przypominamy, że 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obecnie jednym z najmłodszych świąt państwowych. Święto to ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą...
19-04-2019 / piątek

VII sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 4511 z 08.11.2013 r.) -  zwołuję na dzień 25 kwietnia 2019 r. na godz. 12.00 VII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.Porządek obrad sesji:1.    Otwarcie sesji.2.    Przyjęcie porządku obrad.3.    Przyjęcie protokołów z...

Strony