Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 04.07.2020
Imieniny Elżbiety, Jacka i Józefa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

19-04-2016 / wtorek

Festiwal Filmoffo

Złoty Jeż Publiczności Filmoffo trafił do Małgorzaty Suwały za film "AFEKT". Serdecznie gratulujemy!
18-04-2016 / poniedziałek

XVII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.)    - z w o ł u j ę  na dzień 20 kwietnia 2016 r.  na godz. 900  XVII  sesję  Rady  Miejskiej w Opolu Lubelskim.  Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4. Porządek obrad sesji: 1.  Otwarcie sesji. 2.  Przyjęcie porządku...
08-04-2016 / piątek

9 edycja Festiwalu Filmoffo

W dniach 15-16 kwietnia 2016 roku odbędzie się kolejna, dziewiąta edycja, jednego z najstarszych festiwali kina offowego w Polsce. Festiwal Filmoffo organizowany jest w Opolu Lubelskim od 2006 roku. Głównym punktem programu jest konkurs filmów niezależnych walczących o nagrodę pieniężną oraz statuetkę Złotego Jeża przyznawaną przez festiwalową publiczność. W tym roku komisja selekcyjna do konkursu zakwalifikowała 18 tytułów spośród blisko stu zgłoszeń z całej Polski. Są to zarówno filmy fabularne jak i dokumenty i animacje. Etiudy studenckie i filmy amatorskie. Podczas festiwalu odbywają...
01-04-2016 / piątek

Konkurs ofert na kulturę rozstyrzygnięty - sprawdź wyniki

Zarządzenie Burmnistrza Opola Lubelskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016
22-03-2016 / wtorek

Projekt Gminy Opole Lubelskie wśród 20 najlepszych projektów w Polsce

23 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”. Celem konkursu było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających status miasta) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji traktują rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również...
21-03-2016 / poniedziałek

Konsultacje społeczne

Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Opole LubelskiePrzedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Opole Lubelskie. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Opole Lubelskie. Zakres...

Strony