Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 11.08.2020
Imieniny Luizy, Włodzmierza i Zuzanny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

21-04-2020 / wtorek

Pomoc sąsiedzka - przyłącz się

Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem powinniśmy ograniczać wyjścia z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym przewlekle chorych. W ramach gminnej akcji „Pomoc sąsiedzka” możesz pomóc osobom, które najpilniej potrzebują wsparcia. Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i o obniżonej odporności, mogą potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wyrzucaniu śmieci czy wyprowadzeniu psa. Prosty gest ma znaczenie: sprawdź czy w Twojej najbliższej okolicy mieszka osoba starsza, osoba z obniżoną odpornością lub przewlekle chora,...
21-04-2020 / wtorek

XVII Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 15zzx ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 567 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2378 z 12.04.2019 r.) – zwołuję na dzień 24 kwietnia 2020 r. na godz....
20-04-2020 / poniedziałek

Droga w Górach Opolskich otrzymała dofinansowanie z FDS

Informujemy, że Gmina Opole Lubelskie pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 108178L w miejscowości Góry Opolskie od km 0+000,00 do 1+169,86”. Zadanie będzie realizowane jeszcze w tym roku. Całkowita wartość zadania to 1 357 495,59 zł,  z czego 70% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (950 246,00 zł). Gmina Opole Lubelskie w naborze wniosków do FDS  na rok 2020 złożyła dwa wnioski ponieważ od tego roku, inaczej niż w pierwszym naborze, ustanowiono limity składanych wniosków. Gminy mogą ubiegać się...
18-04-2020 / sobota

Resort Sprawiedliwości Pomaga

Resort Sprawiedliwości Pomaga w walce koronawirusem. Kombinezony medyczne, maseczki oraz fartuchy – więzienne szwalnie odpowiedziały na polecenie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry i przyłączyły się do akcji: Resort Sprawiedliwości Pomaga. W 83 jednostkach penitencjarnych na terenie całej Polski rozpoczęła się masowa produkcja środków zabezpieczających przed Covid -19. Blisko tysiąc więźniów zaangażowało się w szycie materiałów niezbędnych do walki z koronawirusem.  Dzięki temu resort pomaga szpitalom, hospicjom,  placówkom medycznym, DPS-om, część asortymentu...
16-04-2020 / czwartek

Zmiana organizacji ruchu - ul. Ogrodowa

Informujemy, że firma Wod-Bud Sp. z o.o., wykonawca zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni placu Małego Targu wraz z poprawą funkcjonalności ul. Ogrodowej realizowana w ramach projektu pod nazwą: Opole Lubelskie do dotknięcia, do zasmakowania-rewitalizacja gospodarczo-społeczna historycznego centrum Opola Lubelskiego” w dniu 20.04.2020r. przystąpi do wykonania robót budowlanych na ul. Ogrodowej, w zakresie branży sanitarnej. W związku z powyższym, od dnia 20.04.2020r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego zgodna z zatwierdzonym przez Starostę...
15-04-2020 / środa

Maseczki ochronne dla mieszkańców gminy

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zakupiliśmy maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Od 15 kwietnia maseczki będą sukcesywnie dostarczane i przekazywane Państwu przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z pomocą strażaków z jednostek OSP oraz pracowników Urzędu Miejskiego. Maseczki po każdym użyciu należy prać w temperaturze do 90 °C oraz prasować w temperaturze do 110 °C. Jednocześnie informujemy, że w uzasadnionej sytuacji większego zapotrzebowania istnieje możliwość otrzymania dodatkowych maseczek - w tym celu należy skontaktować się z Sołtysem, Przewodniczącym Zarządu...

Strony