Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 01.04.2020
Imieniny Zbigniewa, Grażyny i Zygmunta

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Gminny Program Rewitalizacji - konsultacje

29-09-2017 / piątek

Burmistrz Gminy Opole Lubelskie informuje, iż od 07.10.2017 do 07.11.2017 r odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017-2024. Celem konsultacji jest pozyskanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Opole Lubelskie na lata 2017-2024.

Konsultacje poprzedzone będą akcją informacyjną trwającą od dnia 29.09.2017 r. do 06.10.2017 r.
Konsultacje społeczne, jako dotyczące całego obszaru gminy, obejmują wszystkich mieszkańców Gminy Opole Lubelskie.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
a)    bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami w dniu 25 października 2017 r., godz. 17:00 w Sali kinowej Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 30,
b)    poprzez zbieranie uwag ustnych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opole Lubelskie na lata 2017-2024 (pokój 205 II piętro Urząd Miejskie w Opolu Lubelskim ul. Lubelska 4
c)    poprzez pisemne składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym" (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia) w przedmiocie konsultacji.

Formularze można składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@opolelubelskie.pl,w dniach od 07.10.2017 r. do 07.11.2017 r.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opole Lubelskie na lata 2017-2024 oraz „Formularz konsultacyjny" będą dostępne do 07.11.2017 r. do wglądu w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim www.opolelubelskie.pl oraz www.odnawiamy.opolelubelskie.pl  Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w trakcie trwania akcji informacyjnej będą uwzględniane, jako złożone w trakcie konsultacji społecznych.