Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 01.06.2020
Imieniny Jakuba, Konrada i Magdaleny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy

10-12-2019 / wtorek

     Na podstawie §19 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim zatwierdzonego uchwałą Nr X/80/2019 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim i nadania jej statutu (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z dnia 30 września 2019 r. poz. 5261) -zwołuję na dzień 11 grudnia 2019 roku na godz. 1000 I sesję Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4 - sala konferencyjna (parter).

Porządek sesji:

1.       1.Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

2.       2.Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy.

3.       3. Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Gminy.

4.       4. Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy:

a.       Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy,

b.      dwóch Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Gminy,

c.       Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy.

5.       5. Powołanie Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Gminy i wybór Przewodniczącego Komisji.

6.       6. Wolne wnioski i zapytania.

7.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Stachowicz