Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 12.12.2017
Imieniny Ady, Aleksandra i Dagmary

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Rada Seniorów

Społeczna Rada Seniorów

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z działalności Społecznej Rady Seniorów w 2017 r.

1) uchwała nr 1/2017 z dn. 24.01. 17r. w sprawie zorganizowania cyklu wykładów z profilaktyki zdrowia
                                         w ramach onkologicznego programu na rzecz aktywności zdrowotnej seniorów
 2) uchwała nr 2/ 2017 z dn.24.01.17r. w sprawie utworzenia wolontariatu senioralnego w Opolu Lubelskim
 3) uchwała nr 3/2017 z dn. 24.01.17r. w sprawie odwołania P. Zygmunta Krzyżanowskiego
                                          z funkcji sekretarza rady
 4) uchwała nr 4/2017 z dn.24.01.17r. w sprawie powołania P. Zofii Nowaczek na stanowisko sekretarza  
                                          rady seniorów
 5) 18.04.2017r. przekazanie pisma Burmistrzowi Opola Lub. od Prezesa Stowarzyszenia Manko
                                          dotyczącego przystąpienia do programu Gmina Przyjazna Seniorom
 6) uchwała nr 5/2017 z dn.20.02.17r. w sprawie kontynuacji szkoleń z zakresu obsługi komputera
                                           dla Seniorów opolskiej gminy
 7) uchwała nr 6/2017 z dn.20.0217r. w sprawie kontynuowania w roku 2017 pomocy rzeczowej
                                           dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prawnie
 8) uchwała nr 7/2017 z dn. 07.03.17r w sprawie organizowania grupowych wyjazdów na bezpłatne   
                                           badania profilaktyczne do Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie
                                           akcja pod hasłem „Zdrowie mieszkańców bogactwem gminy”
 9) uchwała nr 8/2017 z dn.20.03.17r. w sprawie zorganizowania II edycji akcji „Podziel się grosikiem”
10) uchwała nr 9/2017 z dn.20.03.17r. w sprawie skierowania propozycji do placówek oświatowych
                                        o możliwości przystąpienia do akcji prowadzonej przez Ruch Maitri w zakresie
                                        pomocy dzieciom niepełnosprawnym z Aleppo tzw. Adopcja medyczna
                                        pod hasłem „Opolskie dzieci – dzieciom Aleppo”
11) uchwała nr 10/2017 z dn.20.03.17r. w sprawie zorganizowania bezpłatnego kursu języka angielskiego
                                        dla osób od 25-tego roku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12) uchwała nr 11/2017 z dn.19.04.17r. w sprawie zorganizowania uroczystego zakończenia akcji
                                      „Podziel się grosikiem”
13) 30.05.2017r.  skierowanie pisma z prośbą o kontynuację programu szczepień „Grypa 65+”
14) 09.06.2017r. udział w uroczystości  otwarcia „Naszego Złotego Zakątka” integracyjne miejsce   
                                        spotkań mieszkańców gminy
15) 21.06.2017r.  rozdanie plakatów wszystkim 43 Sołtysom z zaproszeniem  na bezpłatne badania
                                 lekarskie kierowane do dla wszystkich mieszkańców sołectw w ramach akcji
                                 „Zdrowie mieszkańców – bogactwem gminy”
16) uchwała nr 12/2017 z dn.22.06.17r. w sprawie zorganizowania dla osób niepełnosprawnych
                                       szkoleń zawodowych i stażu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
17) 29.06.2017r. przekazanie do Ośrodka Pomocy Społecznej ok. 100 kg. odzieży, obuwia itp.
                                 od Seniorów Opola Lubelskiego dla potrzebujących.
18) 05.08.2017r. zorganizowanie wyjazdu do Lublina dla grupy seniorów na pokazy fontann na Placu             
                                     Litewskim, tematyka pokazów ”Historia Placu Litewskiego na wesoło”
19) 26.08.2017r.  II wyjazd grupy seniorów na pokazy fontann na Placu Litewskim,
                                   temat pokazów „Sen o mieście”

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opole Lubelskie

Rada Seniorów - powołana dn.30.06.2014r. jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym dla organów Gminy.

Skład I kadencji Rady Seniorów:

Przewodniczący – Antoni Janoszczyk

V-ce przewodniczący -- Adam Piłat

Sekretarz – Lech Solis

Członkowie – Jadwiga Adamczyk

Henryk Iskra

Alicja Szafran

Teresa Turska

 

Zadania Rady Seniorów:

1) współpraca z władzami Gminy przy rozstrzyganiu istotnych oczekiwań i potrzeb ludzistarszych,

2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,

3) wydawanie opinii formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,

4) profilaktyka i ochrona zdrowia seniorów,

5) inicjowanie działań na rzecz środowiska osób starszych.

 

Kontakt: dyżury w każdy poniedziałek, budynek Urzędu Miasta od godz. 09;00 do godz. 11;00 pokój 115 ( I piętro)

 

1) Rada Seniorów powołana jest na czas nieokreślony.

2) Skład Rady Seniorów powoływany jest na okres kadencji Rady Miejskiej.

  

Powołanie składu Społecznej Rady Seniorów - 19.01. 2015 rok

kadencja II 

Skład Rady;

Przewodniczący - Antoni Janoszczyk

V-ce przewodnicząca - Jadwiga Adamczyk

Sekretarz - Zygmunt Krzyżanowsk

Członkowie - Janusz Łakomy

Zofia Nowaczek

Alicja Szafran

Halina Złotucha

 

Dnia 07.07.2015 r. - zmiana składu zarządu Społecznej Rady Seniorów w Opolu Lubelskim

Przewodnicząca – Jadwiga Adamczyk

V–ce przewodnicząca – Alicja Szafran

Sekretarz – Zygmunt Krzyżanowski

Członkowie – Antoni Janoszczyk

Janusz Łakomy

Zofia Nowaczek

Halina Złotucha

 

Kontakt: jesteśmy do państwa dyspozycji w każdy poniedziałek od godz. 09:00 do godz. 11:00

budynek Urzędu Miasta pokój 115 ( I piętro)

lub e-mail/ jadwigaadamczyk54@wp.pl tel. 663 433 111

 

Z pracy Społecznej Rady Seniorów:

2015 rok

1) uchwała nr.1/2014 z dn. 03.11.14r. w sprawie bezpłatnych szczepień p/grypie dla osób 65+,

2) uchwała nr.1/2014 z dn. 03.11.14r. w sprawie tzw.” pudełka życia”

3) ------ luty, maj, wrzesień --- spotkania z dyrekcją Pow. Centrum Zdrowia w sprawie potrzeb i oczekiwań seniorów

4) uchwała nr.2/2015 z dn. 23.02.15r. w sprawie tworzenia Dziennych Domów i Klubów„Senior- WIGOR” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych,

5) uchwała nr. 3/2015 z dn. 23.02.15r. w sprawie chodnika przy Delikatesach,

6) uchwała nr. 4/2015 z dn. 16.03.15r. w sprawie linii elektrycznej przy ul. Pocztowej,

7) uchwała nr. 5/2015 z dn. 16.03.15r. w sprawie Figury-Pomnika z 1920r. przy ul. Kolejowej,

8) ----- marzec, czerwiec --- spotkanie z radną Starostwa w sprawie współpracy

9) uchwała nr. 6/2015 z dn.13.04.15r. w sprawie remontu chodników w Opolu Lub,

10) uchwała nr. 7/2015 z dn.13.04.15r. w sprawie placu zabaw dla dzieci przy ul. 25-lecia PRL,

11) uchwała nr. 8/2015 z dn.13.04.15r. w sprawie uwzględnienia potrzeb seniorów podczas rewitalizacji stadionu przy ul. Kolejowej,

12) uchwała nr. 9/2015 z dn.13.04.15r. w sprawie zabezpieczenia chodnika przy ul. Zajezierze Józefowska

13) uchwała nr.10/2015 z dn.20.04.15r. w sprawie sygnalizacji świetlnej skrzyż; Lubelska, Puławska, Lipowa

14) ----- 20.05.2015r.---- spotkanie z Panią dyr. MOPS Justyną Kocoń na temat potrzeb Seniora

15) ----- 12.05.2015r. ---interwencja w sprawie braku pokrywy na studzience telefonicznej ul.Kościelna i kontroli wszystkich pozostałych

16) uchwała nr.11/2015 z dn.19.05.15r. w sprawie pustostanu – róg ulic; Partyzancka i J.Piłsudskiego

17) uchwała nr.12/2015 z dn.09.06.15r. w sprawie uchwalenia Programu „MIEJSKIEJ KARTY SENIORA”

18) uchwała nr.13/2015 z dn.07.07.15r. w sprawie przystąpienia do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”

19) uchwała nr.14/2015 z dn.03.09.15r. w sprawie pozyskania Partnerów do „Ogólnopolskiej Karty Seniora”

20) uchwała nr. 15/2015 z dn.03.09.15r. w sprawie przystąpienia Rady do projektu budżetu obywatelskiego

21) ---- 01.10. 2015r. udział Rady Seniorów w obradach Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie

22) uchwała nr. 16/2015 z dn.16.10.15r. w sprawiezabezpieczenia środków na szczepienia p/grypie na 2016r.

23) uchwała nr. 17/2015 z dn 16.10.15r. w sprawie zabezpieczenia środków na ławeczki na terenie miasta Opole Lub.

24) uchwała nr. 18/2015 z dn. 16.10.15r. w sprawie pozyskania partnerów do akcji „Rabat dla Seniora”

25) ---- 21.10. 2015r. „Seniorzy czytają dzieciom” spotkanie w bibliotece

26) uchwała nr. 19/2015 z dn.26.102015r. w sprawie poszukiwania różnych form pomocy dla „Środowiskowego Domu Samopomocy” w Prawnie.

27) ---- 03.12.2015r. zorganizowanie wyjazdu integracyjnego do teatru w Puławach dla członków wszystkich organizacji senioralnych

28) -- utrzymywanie kontaktów z Radą Seniorów z Poniatowej – wymiana poglądów na temat potrzeb Seniora

29) – udział w posiedzeniach Rady Miasta Opola Lubelskiego

 

2016 rok

 

1) --- 28.01.2016r. --- udział w pierwszym posiedzeniu narady obywatelskiej

2) uchwała nr. 1/2016 z dn.01.02.2016r. w sprawie rozważenia możliwości uruchomienia lokalnej TV kablowej

3) uchwała nr. 2/2016 z dn.01.02.2016r. w sprawie odpowiedniego oznaczeniamiejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

4) uchwała nr. 3/2016 z dn.08.02.2016r. w sprawie zbiórki rzeczy dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prawnie

5) --- 11.02.2016r. --- udział w drugim posiedzeniu narady obywatelskie

6) uchwała nr. 4/2016 z dn. 02.03.2016r. w sprawie zorganizowania I edycji Akcji „Podziel się grosikiem”

7) --- 10.03.2016r. --- udział w trzecim posiedzeniu narady obywatelskiej

8) --- 06.04.2016r. --- prezentacja wyników prac narad obywatelskich (udział radnych)

9) uchwała nr. 5/2016 z dn. 14.04.2016r. w sprawie zorganizowania uroczystego zakończenia Akcji „Podziel się grosikiem”

10) --- 05.05.2016r. godz. 16;00 OCK godz 16;00 uroczystość zakończenia akcji „Podziel się grosikiem”

11) uchwała nr. 6/2016 z dn. 09.05.2016r. w sprawie wytyczenia dodatkowego przejścia przez jezdnię na wys. poczty poczty przez ulicę Lubelską (pismo w sprawie również do Policji skierowano 26.01.16r.)

12) uchwala nr.7/2016r. z dn.09.05.2016r. w sprawie dezynfekcji i deratyzacji śmietników na terenie gminy

13) uchwała nr.8/2016r. z dn.27.06.2016r. w sprawie zorganizowania Akcji „Opolskie Pudełko życia”

14) --- 20.07.2016r. spotkanie rad seniorów OpolaLub. i Poniatowej u Starosty Opola Lub. w sprawie wyjaśnienia przyczyn konfliktu w szpitalu i zamknięcia oddziału wewnętrznego

15) --- 08. 08. 2016r. skierowanie ponownego pisma do Komendy Powiatowej Policji z prośbą o interwencję w sprawie zablokowywanego chodnika przy drodze woj. nr.824

16) uchwała nr. 9/2016r. z dn. 08.08.16r. w sprawie możliwości poszerzenia chodnika do wysokości parkanu kościelnego poprzez zniwelowanie skarpy po obu stronach dzwonnicy

17) --- wznowienie wydawania „Ogólnopolskiej Karty Seniora” po przerwie wakacyjnej

18) uchwała nr. 10/2016r. z dn.02.09.16r. w sprawie zorganizowania bezpłatnego szkolenia Seniorów z zakresu obsługi komputera w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (przeszkolono ok. 190 osób - 15 grup po 13 osób)

19) --- skierowanie pism informacyjnych, plakatów, powiadomień do wszystkich placówek służb medycznych o rozpoczętej na terenie gminy Opole Lubelskie Akcji „ Opolskie Pudełko Życia”

20)--- 01.10.2016r. udział Rady Seniorów wKonferencji „Rady Seniorów – Partnerstwo z Samorządem” w Warszawie w gmachu Sejmu RP

21) -- 03.10.2016r. przedstawiciel Rady Seniorów delegatem do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na lata 2016 – 2019 posiedzenie w Muzeum Historii ŻydówPolskich w W-wa

22) --- 04.10.2016r. obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, trzy osoby rady nominowane do Laura Aktywnego Seniora, wyróżnienie specjalne otrzymała Pani Zofia Nowaczek członek Rady Seniorów

23) --- 18.10.2016r. udział w warsztatach zorganizowanych przez samorządw sprawie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, celem przedstawienia potrzeb i oczekiwań ludzi starszych

24) --- 19.10.2016r. udział w II Konferencji Rad Seniorów dyskusje i warsztaty w grupach

25) --- 20.10.2016r. Wizyta Studyjna w Legionowie