Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 22.08.2017
Imieniny Cezarego i Marii

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Rada Seniorów

Społeczna Rada Seniorów

Opole Lubelskie

Rada Seniorów - powołana dn.30.06.2014r. jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym dla organów Gminy.

Skład I kadencji Rady Seniorów:

Przewodniczący – Antoni Janoszczyk

V-ce przewodniczący -- Adam Piłat

Sekretarz – Lech Solis

Członkowie – Jadwiga Adamczyk

Henryk Iskra

Alicja Szafran

Teresa Turska

 

Zadania Rady Seniorów:

1) współpraca z władzami Gminy przy rozstrzyganiu istotnych oczekiwań i potrzeb ludzistarszych,

2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,

3) wydawanie opinii formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,

4) profilaktyka i ochrona zdrowia seniorów,

5) inicjowanie działań na rzecz środowiska osób starszych.

 

Kontakt: dyżury w każdy poniedziałek, budynek Urzędu Miasta od godz. 09;00 do godz. 11;00 pokój 115 ( I piętro)

 

1) Rada Seniorów powołana jest na czas nieokreślony.

2) Skład Rady Seniorów powoływany jest na okres kadencji Rady Miejskiej.

  

Powołanie składu Społecznej Rady Seniorów - 19.01. 2015 rok

kadencja II 

Skład Rady;

Przewodniczący - Antoni Janoszczyk

V-ce przewodnicząca - Jadwiga Adamczyk

Sekretarz - Zygmunt Krzyżanowsk

Członkowie - Janusz Łakomy

Zofia Nowaczek

Alicja Szafran

Halina Złotucha

 

Dnia 07.07.2015 r. - zmiana składu zarządu Społecznej Rady Seniorów w Opolu Lubelskim

Przewodnicząca – Jadwiga Adamczyk

V–ce przewodnicząca – Alicja Szafran

Sekretarz – Zygmunt Krzyżanowski

Członkowie – Antoni Janoszczyk

Janusz Łakomy

Zofia Nowaczek

Halina Złotucha

 

Kontakt: jesteśmy do państwa dyspozycji w każdy poniedziałek od godz. 09:00 do godz. 11:00

budynek Urzędu Miasta pokój 115 ( I piętro)

lub e-mail/ jadwigaadamczyk54@wp.pl tel. 663 433 111

 

Z pracy Społecznej Rady Seniorów:

2015 rok

1) uchwała nr.1/2014 z dn. 03.11.14r. w sprawie bezpłatnych szczepień p/grypie dla osób 65+,

2) uchwała nr.1/2014 z dn. 03.11.14r. w sprawie tzw.” pudełka życia”

3) ------ luty, maj, wrzesień --- spotkania z dyrekcją Pow. Centrum Zdrowia w sprawie potrzeb i oczekiwań seniorów

4) uchwała nr.2/2015 z dn. 23.02.15r. w sprawie tworzenia Dziennych Domów i Klubów„Senior- WIGOR” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych,

5) uchwała nr. 3/2015 z dn. 23.02.15r. w sprawie chodnika przy Delikatesach,

6) uchwała nr. 4/2015 z dn. 16.03.15r. w sprawie linii elektrycznej przy ul. Pocztowej,

7) uchwała nr. 5/2015 z dn. 16.03.15r. w sprawie Figury-Pomnika z 1920r. przy ul. Kolejowej,

8) ----- marzec, czerwiec --- spotkanie z radną Starostwa w sprawie współpracy

9) uchwała nr. 6/2015 z dn.13.04.15r. w sprawie remontu chodników w Opolu Lub,

10) uchwała nr. 7/2015 z dn.13.04.15r. w sprawie placu zabaw dla dzieci przy ul. 25-lecia PRL,

11) uchwała nr. 8/2015 z dn.13.04.15r. w sprawie uwzględnienia potrzeb seniorów podczas rewitalizacji stadionu przy ul. Kolejowej,

12) uchwała nr. 9/2015 z dn.13.04.15r. w sprawie zabezpieczenia chodnika przy ul. Zajezierze Józefowska

13) uchwała nr.10/2015 z dn.20.04.15r. w sprawie sygnalizacji świetlnej skrzyż; Lubelska, Puławska, Lipowa

14) ----- 20.05.2015r.---- spotkanie z Panią dyr. MOPS Justyną Kocoń na temat potrzeb Seniora

15) ----- 12.05.2015r. ---interwencja w sprawie braku pokrywy na studzience telefonicznej ul.Kościelna i kontroli wszystkich pozostałych

16) uchwała nr.11/2015 z dn.19.05.15r. w sprawie pustostanu – róg ulic; Partyzancka i J.Piłsudskiego

17) uchwała nr.12/2015 z dn.09.06.15r. w sprawie uchwalenia Programu „MIEJSKIEJ KARTY SENIORA”

18) uchwała nr.13/2015 z dn.07.07.15r. w sprawie przystąpienia do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”

19) uchwała nr.14/2015 z dn.03.09.15r. w sprawie pozyskania Partnerów do „Ogólnopolskiej Karty Seniora”

20) uchwała nr. 15/2015 z dn.03.09.15r. w sprawie przystąpienia Rady do projektu budżetu obywatelskiego

21) ---- 01.10. 2015r. udział Rady Seniorów w obradach Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie

22) uchwała nr. 16/2015 z dn.16.10.15r. w sprawiezabezpieczenia środków na szczepienia p/grypie na 2016r.

23) uchwała nr. 17/2015 z dn 16.10.15r. w sprawie zabezpieczenia środków na ławeczki na terenie miasta Opole Lub.

24) uchwała nr. 18/2015 z dn. 16.10.15r. w sprawie pozyskania partnerów do akcji „Rabat dla Seniora”

25) ---- 21.10. 2015r. „Seniorzy czytają dzieciom” spotkanie w bibliotece

26) uchwała nr. 19/2015 z dn.26.102015r. w sprawie poszukiwania różnych form pomocy dla „Środowiskowego Domu Samopomocy” w Prawnie.

27) ---- 03.12.2015r. zorganizowanie wyjazdu integracyjnego do teatru w Puławach dla członków wszystkich organizacji senioralnych

28) -- utrzymywanie kontaktów z Radą Seniorów z Poniatowej – wymiana poglądów na temat potrzeb Seniora

29) – udział w posiedzeniach Rady Miasta Opola Lubelskiego

 

2016 rok

 

1) --- 28.01.2016r. --- udział w pierwszym posiedzeniu narady obywatelskiej

2) uchwała nr. 1/2016 z dn.01.02.2016r. w sprawie rozważenia możliwości uruchomienia lokalnej TV kablowej

3) uchwała nr. 2/2016 z dn.01.02.2016r. w sprawie odpowiedniego oznaczeniamiejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

4) uchwała nr. 3/2016 z dn.08.02.2016r. w sprawie zbiórki rzeczy dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prawnie

5) --- 11.02.2016r. --- udział w drugim posiedzeniu narady obywatelskie

6) uchwała nr. 4/2016 z dn. 02.03.2016r. w sprawie zorganizowania I edycji Akcji „Podziel się grosikiem”

7) --- 10.03.2016r. --- udział w trzecim posiedzeniu narady obywatelskiej

8) --- 06.04.2016r. --- prezentacja wyników prac narad obywatelskich (udział radnych)

9) uchwała nr. 5/2016 z dn. 14.04.2016r. w sprawie zorganizowania uroczystego zakończenia Akcji „Podziel się grosikiem”

10) --- 05.05.2016r. godz. 16;00 OCK godz 16;00 uroczystość zakończenia akcji „Podziel się grosikiem”

11) uchwała nr. 6/2016 z dn. 09.05.2016r. w sprawie wytyczenia dodatkowego przejścia przez jezdnię na wys. poczty poczty przez ulicę Lubelską (pismo w sprawie również do Policji skierowano 26.01.16r.)

12) uchwala nr.7/2016r. z dn.09.05.2016r. w sprawie dezynfekcji i deratyzacji śmietników na terenie gminy

13) uchwała nr.8/2016r. z dn.27.06.2016r. w sprawie zorganizowania Akcji „Opolskie Pudełko życia”

14) --- 20.07.2016r. spotkanie rad seniorów OpolaLub. i Poniatowej u Starosty Opola Lub. w sprawie wyjaśnienia przyczyn konfliktu w szpitalu i zamknięcia oddziału wewnętrznego

15) --- 08. 08. 2016r. skierowanie ponownego pisma do Komendy Powiatowej Policji z prośbą o interwencję w sprawie zablokowywanego chodnika przy drodze woj. nr.824

16) uchwała nr. 9/2016r. z dn. 08.08.16r. w sprawie możliwości poszerzenia chodnika do wysokości parkanu kościelnego poprzez zniwelowanie skarpy po obu stronach dzwonnicy

17) --- wznowienie wydawania „Ogólnopolskiej Karty Seniora” po przerwie wakacyjnej

18) uchwała nr. 10/2016r. z dn.02.09.16r. w sprawie zorganizowania bezpłatnego szkolenia Seniorów z zakresu obsługi komputera w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (przeszkolono ok. 190 osób - 15 grup po 13 osób)

19) --- skierowanie pism informacyjnych, plakatów, powiadomień do wszystkich placówek służb medycznych o rozpoczętej na terenie gminy Opole Lubelskie Akcji „ Opolskie Pudełko Życia”

20)--- 01.10.2016r. udział Rady Seniorów wKonferencji „Rady Seniorów – Partnerstwo z Samorządem” w Warszawie w gmachu Sejmu RP

21) -- 03.10.2016r. przedstawiciel Rady Seniorów delegatem do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów na lata 2016 – 2019 posiedzenie w Muzeum Historii ŻydówPolskich w W-wa

22) --- 04.10.2016r. obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, trzy osoby rady nominowane do Laura Aktywnego Seniora, wyróżnienie specjalne otrzymała Pani Zofia Nowaczek członek Rady Seniorów

23) --- 18.10.2016r. udział w warsztatach zorganizowanych przez samorządw sprawie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, celem przedstawienia potrzeb i oczekiwań ludzi starszych

24) --- 19.10.2016r. udział w II Konferencji Rad Seniorów dyskusje i warsztaty w grupach

25) --- 20.10.2016r. Wizyta Studyjna w Legionowie