Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 27.05.2020
Imieniny Juliusza, Jana i Magdaleny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Radni wybrali ławników

31-10-2019 / czwartek

     Rada Miejska w Opolu Lubelskim w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym na Sesji w dniu 30 października 2019 roku, dokonała wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim na kadencję 2020-2023. Ławnikami wybrani zostali:

1.    Mirosław Alicja,
2.    Szwed Edward Józef.

Jednocześnie, działając na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693) informuję, iż podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera Kartę zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. Termin ten, upływa w dniu 30 grudnia 2019 roku.
W przypadku nieodebrania dokumentów, o których mowa wyżej, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez Radę.