Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 12.04.2024
Imieniny Damiana, Andrzeja i Juliusza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

12-04-2024 / piątek

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)   Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej   I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY: Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Opolu Lubelskim przy ul. Kościuszki 2, obręb ewidencyjny 04 – Opole...
10-04-2024 / środa

Weź udział w Biegu Konstytucji 3 Maja

Regulamin Bieg Konstytucji 3 Maja: I. ORGANIZATOR W Opolu Lubelskim organizacją „Biegu Konstytucji 3 Maja” zajmuje się: Andrzej Fliszkiewicz Współorganizatorzy: CUS Opole Lubelskie ; Gmina Opole Lubelskie ; OCK Opole Lubelskie. II. CEL IMPREZY 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania. 2. Upamiętnienie 233 rocznicy Konstytucji 3 Maja. 3. Promocja Święta Flagi. 4. Integracja osób aktywnych ruchowych. 5. Promocja miasta Opole Lubelskie. III. TERMIN I MIEJSCE 1. Bieg odbędzie się 03.05.2024 r. w Opolu Lubelskim (start i meta ulica...
09-04-2024 / wtorek

Wyniki wyborów 2024

W wyniku wyborów samorządowych przeprowadzonych 7 kwietnia 2024 roku, w wyborach na burmistrza Opola Lubelskiego, Sławomir Plis uzyskał 58,57% głosów wyborców i w pierwszej turze został wybrany na drugą kadencję na stanowisku burmistrza.    W wyborach do Rady Miejskiej, w poszczególnych okręgach, wybrano następujących kandydatów: Okręg nr 1 - Krzysztof Grabowski (KWW Mała Ojczyzna 2024) Okręg nr 2 - Marcin Stempin (KW Prawo i Sprawiedliwość) Okręg nr 3 - Radosław Śpiewak (KW Prawo i Sprawiedliwość) Okręg nr 4 - Małgorzata Sadurska (KWW Mała Ojczyzna 2024) Okręg nr 5 - Waldemar Gogół (KW...
29-03-2024 / piątek

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego - Górna Owczarnia

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie   Plan obejmuje tereny gminy Opole Lubelskie w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały intencyjnej: Załącznik nr 1. - obszar opracowania obejmuje część działek nr 145, 146/6, 146/2, 148/2 oraz działkę nr 146/5, położonych w Górnej Owczarni.   Załączniki wzór wniosku   Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie...
29-03-2024 / piątek

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego - Truszków

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie   Plan obejmuje część działek położonych w Truszkowie w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały intencyjnej: Załącznik nr 1. - obszar opracowania wyznaczają granice terenu oznaczonego w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy (uchwała Nr XLIX/426/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 21 grudnia 2022 r.) symbolem RM1 i RM2.   Załączniki Klauzula RODO   Obwieszczenie...
29-03-2024 / piątek

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego - Zagrody

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie "Zagrody"   Plan obejmuje teren miasta Opole Lubelskie w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały intencyjnej - obszar ograniczony od południa ulicą Zagrody (włącznie z pasem drogowym), od wschodu ulicą Lubelską, od północy granicą administracyjną miasta od zachodu linią kolejową.   Załączniki Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Strony