Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 20.06.2019
Imieniny Bogny, Bożeny i Rafała

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

18-06-2019 / wtorek

Burmistrz Opola Lubelskiego z wotum zaufania i absolutorium

18 maja 2019 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim, podczas której radni podjęli uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2018 r. Sesje absolutoryjne, odbywające się w tym roku w urzędach wszystkich miast i gmin w Polsce, przyniosły ze sobą pewne nowości. Najważniejszą jest to, że władze samorządowe po raz pierwszy musiały podczas takiej sesji zaprezentować „Raport o stanie Gminy” oraz przeprowadzić dwa glosowania. Jest to efekt znowelizowanych w 2018 r. przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Nakłada ona na organ...
14-06-2019 / piątek

Dyżury konsultanta PGNiG w COI

31 maja Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis i Piotr Przywara – Dyrektor Obszaru Rzeszowskiego PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. podpisali list intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz trwałej poprawy jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Opole Lubelskie. Pierwszym wymiernym efektem tego porozumienia jest powstanie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców gminy w którym oddelegowany pracownik PGNiG OD będzie pełnił dyżury i udzielał informacji oraz merytorycznego wsparcia mieszkańcom i przedsiębiorcom chcącym eliminować paleniska opalane paliwem stałym i zastępować je piecami...
13-06-2019 / czwartek

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

-    Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów-    jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami-    nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.-    unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia w budynku a jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną...
12-06-2019 / środa

Kotły na biomasę – nabór chętnych

Gmina Opole Lubelskie ogłasza dniach 12.06.2019 – 26.06.2019 nabór wniosków na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii tj. KOTŁÓW NA BIOMASĘ. Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie przez Gminę Opole Lubelskie jest uzyskanie odpowiedniej liczby zgłoszeń mieszkańców na instalację kotłów na biomasę, co zwiększy szansę na otrzymanie przez gminę dofinansowania na realizacje projektu. Zachęcamy do zgłaszania swego uczestnictwa w projekcie poprzez składanie ankiet technicznych. W ramach projektu instalowane będą kotły na biomasę o mocy 16 kW i 24 kW. Ankietę techniczna można pobrać w...
12-06-2019 / środa

Jak przetrwać upały - cenne rady

Poniżej przedstawiamy cenne rady i wskazówki jak postępować w czasie upałów i bezpiecznie je przetrwać. Informacje te są szczególnie ważne dla osób starszych, chorych i dzieci.Tekst opracował Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie.
12-06-2019 / środa

LAWP zaprasza do udziału w targach i misjach

  Lubelska Agencja Wspierania przedsiębiorczości zaprasza firmy do korzystania z udziału w misjach i tagrach, w których udział jest dofinansowany z Działanie 3.9 Udział w targach i misjach W ramach Działania zaplanowano wsparcie związane z promocją oferty przedsiębiorstw z sektora MŚP na rynkach krajowych i międzynarodowych w celu zdobycia nowych rynków zbytu oraz zwiększenia ich konkurencyjności. Dofinasowaniem zostaną objęte projekty dotyczące udziału przedsiębiorstwa z sektora MŚP w targach i wystawach krajowych o charakterze międzynarodowym oraz w zagranicznych targach, wystawach i...

Strony