Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 28.06.2022
Imieniny Adriana, Józefa i Leona

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

24-06-2022 / piątek

List Burmistrza na zakończenie roku szkolnego

Drodzy Uczniowie i Przedszkolaki Szanowni Państwo Rodzice, Dyrektorzy i Nauczyciele W dniu zakończenia roku szkolnego 2021/2022, pragnę wszystkim Państwu – dyrektorom szkół i placówek oświatowych, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom i uczniom, serdecznie podziękować za Wasze zaangażowanie, trud i ciężką pracę prowadzoną przez cały mijający rok szkolny. Edukacja oraz wychowywanie dzieci i młodzieży, w zasadniczy sposób stanowi o naszej wspólnej przyszłości. Od zaangażowania, wiedzy i umiejętności grona pedagogicznego zależy poziom kształcenia uczniów. To w ...
23-06-2022 / czwartek

Komputery dla dzieci z rodzin "pegeerowskich"

23 czerwca w sali kinowej OCK Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis przekazał uczniom z terenu gminy Opole Lubelskie komputery zakupione dzięki dofinansowaniu, jakie gmina pozyskała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Z terenu naszej gminy laptopy trafiły do 32 uczniów. Gmina Opole Lubelskie pozyskała 80 000,00 zł na zakup laptopów w ramach konkursu grantowego pn: „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia...
23-06-2022 / czwartek

Upływa termin złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła

30 czerwca 2022 r. upływa termin złożenia obowiązkowej deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Deklarację obowiązkowo musi złożyć każdy właściciel / zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła. Zgodnie z przepisami ustalone zostały następujące terminy składania deklaracji: - dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca...
22-06-2022 / środa

Burmistrz z absolutorium

Podczas dzisiejszej, XLI sesji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim, radni podjęli uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2021 r. Na sesji absolutoryjnej obecnych było 14 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Nikt nie był przeciw. Z kolei w głosowaniu nad wotum zaufania Burmistrzowi Opola Lubelskiego Sławomirowi Plisowi, spośród głosujących, 12 radnych było za, dwóch wstrzymało się od głosu i także nikt nie był przeciwny. W tym roku po raz czwarty władze samorządowe musiały...
22-06-2022 / środa

Konkurs dla KGW - „W moim domu nic się nie marnuje”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” zaprasza członków Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”. Podstawowym zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca, a prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 10 sierpnia. Cele konkursu Głównym celem konkursu jest popularyzacja właściwych zachowań ekologicznych stosowanych w gospodarstwie domowym, a także zwiększenie...
21-06-2022 / wtorek

Owocowa oficjalnie otwarta

21 czerwca odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi na nowo wybudowanym odcinku ulicy Owocowej w Opolu Lubelskim.   „To krótki, ale bardzo istotny odcinek drogi, który łączy ulicę Przemysłową z ulicą Fabryczną i tym samym tworzy nowy ciąg komunikacyjny. Budowa końcowego odcinka ulicy Owocowej jest też istotna ze względu na plany budowy obwodnicy miasta” mówi Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis.   Umowę z wykonawcą, firmą Trakt S.A. z Górek Szczukowskich, podpisano 16 czerwca 2021 roku. Następnie 28 czerwca przekazano wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentację techniczną i inne...

Strony