Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 16.10.2018
Imieniny Ambrożego, Emila i Gawła

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności - Inwestycje wiejskie

14-10-2016 / piątek

Gmina pozyskała środki na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap I” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 , działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II os priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Instytucją Wdrażającą, którą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Gminą Opole Lubelskie,  została zawarta w dniu 07.10.2016r. Całkowity koszt projektu: 3 769 655,63 PLN w tym: Kwota dotacji: 2 589 919,66 PLN Jest to pierwszy etap...
12-10-2016 / środa

Tydzień Rewitalizacji

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach przyszłościowych, których organizacja ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań różnych grup społecznych funkcjonujących na co dzień na terenie obszaru rewitalizacji i/lub zainteresowanych rewitalizacją tego obszaru. Chcemy, by Gminny Program Rewitalizacji stanowił odpowiedź na potrzeby różnych grup mieszkańców naszej gminy, dlatego zaplanowaliśmy następujące spotkania warsztatowe: 18.10.2016 od godziny 10:00 / Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego – warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych 18.10.2016...
05-10-2016 / środa

Tłuczeń już na drogach

Zakończyły się już tegoroczne prace przy utwardzaniu dróg wiejskich. W tym  celu zakupiono łącznie 6.300 ton tłucznia, z czego aż 4.560 ton ze środów funduszu sołeckiego, a 1.740 z budżetu gminy. Łącznie zakupiony tłuczeń kosztował 71.696,70 gr. Warto nadmienić, że w tym roku każde sołectwo otrzymało tłuczeń i mogło go wykożystać do naprawy swoich dróg. Sołectwa, których wnioski do funduszu sołeckiego nie dotyczyły tłucznia, dostały go z budżetu gminy.
05-10-2016 / środa

Gminne wiaty przystankowe przygotowywane do zimy

Trwa akcja sprzątania gminnych wiat przystankowych. W tym tygodniu grupa trzech więźniów pracujących na rzecz gminy przygotował do zimy już 19 przystanków. Prace przy następnych będą kontynuowane jeśli tylko pozwoli pogoda. Uporządkowano tereny wokół wiat, skoszono trawę, podcięto i wygrabiono gałęzie, zebrano śmieci. Opróżniono również śmieci z przystankowych koszy. W sumie zebrano osiem 120 litrowych worków odpadów. Posprzątane już przystanki znajdują sie w Zosinie - 2 szt, Skokowie - 2 szt, Emilcinie - 2 szt, Komaszycach - 4 szt, Sewerynówce, Dębinach, Wólce Komaszyckiej, Rudzie...
05-10-2016 / środa

3 nowe lampy w Komaszycach

Ze środków funduszu sołeckiego Nowe Komaszyce wzbogaciły sie o trzy nowe lampy. Zamontowane one zostały na wysięgnikach na istniejących słupach energetycznych stojących przy drodze w kierunku Skokowa. Koszt zamontowania lamp wyniósł 7.714 zł.
03-10-2016 / poniedziałek

W lesie w Ożarowie II zabezpieczono studnie

Urząd Miejski w Opolu Lubelskim powiadomiony został przez osoby zbierające grzyby o niezabezpieczonych 5 studiach w lesie w Ożarowie II. Po sprawdzeniu okazało się, że studnie te znajdują się na terenach prywatnych i stanowią pozostałość po gospodarstwach, które od wielu lat są już opuszczone. Z uwagi na to, że mogły one stanowić potencjalne zagrożenie podjęto kroki w celu ich zabezpieczenia. Odnaleziono właścicieli działek, na których znajdują się studnie i wystosowano do nich pisma z prośbą o ich zabezpieczenie. Prace te zostały już wykonane. Studnie zostały pokryte deskami i nie stanowią...

Strony