Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 31.10.2020
Imieniny Krzysztofa, Augusta i Antoniny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

20-07-2020 / poniedziałek

Konkurs Moja Wizja Zero

20-07-2020 / poniedziałek

PSZOK tymczasowo nieczynny

W związku z remontem nawierzchni drogi w Ożarowie Drugim, informujemy, że odbiór odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Opole Lubelskie, w dniach 21.07.2020, 28.07.2020, 04.08.2020 (wtorek)  zostaje wstrzymany.
17-07-2020 / piątek

Burmistrz wręczył granty na kulturę i inicjatywy lokalne

Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis wręczył dziś symboliczne granty na realizację 2 zadań w ramach inicjatyw lokalnych oraz 3 zadań wyłonionych w konkursie na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020. Projekty które otrzymały dofinansowanie w ramach inicjatyw lokalnych: "Zielone płuca Opola Lubelskiego", wnioskodawcy: Ewelina Szkutnicka i Katarzyna Łakoma - kwota: 4989,70 zł "Wydanie książki "Przygoda z kuchnią przedwojenną (od roku 1936)", wnioskodawca: Teresa Kucharczyk - kwota: 2079,22 zł...
17-07-2020 / piątek

100 tys. zł na bezpieczne przejścia dla pieszych

Projekt Gminy Opole Lubelskie „Bezpieczny i widoczny pieszy - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Opolu Lubelskim” znalazł się wśród 68 najlepszych projektów profilaktyczno-prewencyjnych spośród 314 z całej Polski i tym samym uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji w ramach programu „Bezpieczne przejście dla pieszych”. Wnioskowana kwota dofinansowania to 100 000,00 zł i takie wsparcie otrzyma Opole Lubelskie. Zakres projektu obejmuje modernizacje trzech przejść dla pieszych – dwóch przy skrzyżowaniu ulic Lubelska – Puławska – Lipowa oraz...
16-07-2020 / czwartek

Konkurs na realizację programu Grypa 65+

Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza konkurs i zaprasza do składania  ofert na realizację  Programu zdrowotnego  profilaktycznych szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia na 2020 rok pod nazwą „Grypa 65+”.   Konkurs ofert ogłasza się na podstawie art. 48 ust 4 , w związku z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1938 z póżn zm.) oraz art. 114 ust.1 pkt 6 i art. 115 ust. 1 pkt 1,  ust. 3,5 i 6  ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.z  2018 r...
16-07-2020 / czwartek

Obwieszczenie - wyłożenie do wglądu projektu MPZP

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie. Plan obejmuje tereny gminy Opole Lubelskie w granicach określonych na załącznikach graficznych do ww. uchwały: Załącznik nr 1. Obszar opracowania wyznaczają granice obrębu geodezyjnego Ożarów Pierwszy.  Załącznik nr 2. Obszar opracowania wyznaczają granice obrębu geodezyjnego Zosin z wyłączeniem obszaru wyznaczonego przez: od północy północna granica działki nr 296/6 i 296/10, od wschodu wschodnia granica działki 296/10 i 555/5, od...

Strony