Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 20.07.2024
Imieniny Czesława, Małgorzaty i Pawła

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Drogi RFRD

 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Zadania dofinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Celem projektów jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

 

2024

---

Przebudowa drogi gminnej nr 108197L w miejscowości Opole Lubelskie ul. Nowa od km 0+000,00 do km 0+279,10

Dofinansowanie: 717 038,53 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 195 064,22 zł

30.01.2024

Podpisanie umowy z wykonawcą zadania firmą Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa.

13.12.2023

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania.

---

Przebudowa drogi gminnej nr 108212L w Opolu Lubelskim ul. Przedmieście od km 0+000 do km 0+241,00

Dofinansowanie: 404 979,25 zł

Całkowita wartość inwestycji: 674 965,43 zł

30.01.2024

Podpisanie umowy z wykonawcą zadania firmą Strabag sp. z o.o. z Pruszkowa.

13.12.2023

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania.

 

2023

 

Budowa drogi w miejscowości Opole Lubelskie ul. Owocowa od km 0+233,50 do km 0+477,68

Dofinansowanie: 878 364,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 463 941,60 zł

W ramach realizacji zadania wykonano budowę nawierzchni asfaltowej drogi o długości 244m i szerokości 7,00 mb. Wzdłuż odcinka wykonano zjazdy po obu stronach drogi, chodnik po lewej stronie drogi o szer. 2 m i dł. 252,80 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci budowy skrzyżowania z ulicą D7 KDL w km 0+233,50, skrzyżowania z ulicą dojazdową do działek w km 238,75, skrzyżowania z ulicą Fabryczną w km 477,68, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, sieć wodociągową, sanitarną i deszczową. 

31.05.2022

Zakończenie prac, podpisanie odbioru końcowego robót.

14.06.2021
Podpisanie umowy z wykonawcą zadania firmą TRAKT S.A. z Gór Szczukowskich.

22.04.2021
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania.

 

Budowa drogi gminnej przy ul. Zielonej w m. Opole Lubelskie od km 0+000,00 do km 0+083,93

Dofinansowanie: 220 799,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 367 999,81 zł

W ramach realizacji zadania wykonano drogę asfaltową o dł. 84 m i szer. 5,0 m oraz skrzyżowania z ul. Przemysłową i ul. Zieloną. Wybudowanych zostało 22 miejsc postojowych -w tym 20 miejsc  postojowych prostopadłych do osi drogi po stronie lewej oraz 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych po stronie lewej. Wybudowane zostało oświetlenie uliczne z oprawami typu LED oraz kanał technologiczny. W celu odwodnienia ulicy wykonano kanalizację deszczową z wpustami ulicznymi. Po prawej stronie drogi wybudowany został  chodnik o długości 84 m i szerokości 2,5 m oraz przejście dla pieszych.  Przy przejściu dla pieszych ułożone zostały płyty z wypustkami dla osób niewidomych.

29.06.2022

Zakończenie prac, podpisanie odbioru końcowego robót.

14.07.2021
Podpisanie umowy z wykonawcą zadania firmą TRAKT S.A. z Gór Szczukowskich.
01.06.2021
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania.

 

---