Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 26.10.2021
Imieniny Damiana, Lucyny i Lutosława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Będą kontrole w zakresie segregacji odpadów

10-10-2016 / poniedziałek

Gmina wzmaga kontrole w zakresie segregacji odpadów komunalnych oraz ich ilości

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim zwiększają zakres kontroli nieruchomości oddających odpady komunalne. W pierwszej kolejności kontrolowane będą nieruchomości wskazane przez firmę odbierającą odpady komunalne. Kontrole obejmą również nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza względem przestrzegania zasad segregacji oraz zadeklarowanych ilości oddawanych odpadów do faktycznie odbieranych.

Pracownik urzędu

Poza firmą odbierającą odpady komunalne do przeprowadzenia kontroli ma prawo również pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim.

Przebieg kontroli

Podczas takiej kontroli mieszkańcy są zobowiązani do przedstawienia dokumentów lub umów potwierdzających korzystanie z usług odbierania odpadów komunalnych. Kontrola zweryfikuje też jak segregowane są odpady komunalne na danej nieruchomości oraz ich faktyczną ilość.
W przypadku działalności gospodarczej porównana zostanie ilości zadeklarowanych odpadów w deklaracji o zagospodarowaniu odpadów komunalnych z faktyczną ilością wytwarzanych odpadów. W zabudowie jednorodzinnej sprawdzone zostanie czy ilość gromadzonych odpadów odpowiada liczbie osób zamieszkujących nieruchomość. Skontrolowany będzie udział frakcji suchej w ogólnej masie oddawanych odpadów komunalnych (przypominamy, że za prawidłową segregację uznaje się fakt gdy frakcja sucha wynosi ponad 50% wszystkich oddawanych odpadów). Ponadto pracownik urzędu ma również prawo sprawdzić m.in. czym ludzie palą w piecach.

Będą pouczenia, zalecenia, w konsekwencji podniesienie opłaty, a dla opornych kary administracyjne.

Podstawa prawna

W oparciu o ustawę - Utrzymanie czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.250) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opole Lubelskie (Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/109/2016 z dnia 20.04.2016r.)