Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 23.01.2021
Imieniny Bartłomieja, Jana i Filipa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Burmistrz z absolutorium

09-07-2020 / czwartek

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2019 r.

Na sesji absolutoryjnej obecnych było 15 radnych. Za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania Burmistrzowi Opola Lubelskiego Sławomirowi Plisowi głosowali wszyscy. Nikt nie wstrzymał się od głosu i nikt nie był przeciw.

Podobnie jak przed rokiem, po raz drugi władze samorządowe musiały podczas sesji absolutoryjnej zaprezentować „Raport o stanie Gminy” oraz przeprowadzić dwa głosowania.

Jest to efekt znowelizowanych w 2018 r. przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Nakłada ona na organ władzy wykonawczej (wójt lub burmistrz, starosta, marszałek) obowiązek, aby co roku do 31 maja przedstawić radzie raport, w którym podsumuje swoją działalność w poprzednim roku. Podczas debaty nad tym dokumentem głos mogą zabierać zarówno radni jak i mieszkańcy. Już po debacie odbywa się głosowanie nad wotum zaufania.

Drugie głosowanie dotyczy udzielenia burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za ostatni rok i również jest poprzedzone dyskusją. Absolutorium to potwierdzenie przez Radę Miejską, że ubiegłoroczny budżet został wykonany w sposób prawidłowy, zgodny z prawem i wszelkimi wymaganymi procedurami. Absolutorium odnosi się wyłącznie do działalności burmistrza w aspekcie wykonania budżetu. Zanim dojdzie do głosowania nad udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium, konieczne jest przeprowadzenie określonej procedury. Analizę pod względem formalno-prawnym i legalności przeprowadza organ nadzoru – Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, a analizę pod względem celowości przeprowadza Rada Miejska. Zarówno RIO jak i Rada Miejska swoją opinię wydaje w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za poprzedni rok.

Zarówno Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim jak i Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Opole Lubelskie za rok 2019 oceniły pozytywnie. Zgodnie z procedurą, RIO opiniuje także wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Wniosek ten także został zaopiniowany pozytywnie.