Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 18.01.2019
Imieniny Krystyny, Małgorzaty i Moniki

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Informacja w sprawie usuniętego azbestu w 2017 r.

17-10-2017 / wtorek

INFORMACJA DOTYCZĄCA ILOŚCI USUNIĘTEGO AZBESTU Z TERENU GMINY OPOLE LUBELSKIE W ROKU 2017
W wyniku złożenia wniosku na zadanie pn. "Demontaż, odbiór i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami i wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy Opole Lubelskie." i otrzymaniu dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część I - Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 2016–2017”. W roku 2017 usunięto ponad 74,410 Mg odpadów zawierających azbest z ponad 37 gospodarstw domowych z terenu Gminy Opole Lubelskie .
Całkowity koszt  zadania wyniósł 26 127,25 zł. Środki finansowe Gmina Opole Lubelskie pozyskała na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  W kolejnych latach będą prowadzone dalsze prace związane z pomocą mieszkańcom w unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opole Lubelskie.