Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 26.05.2020
Imieniny Eweliny, Jana i Pawła

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Obwieszczenie - wyłożenie projektu MPZP

04-03-2020 / środa

Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole lubelskie wraz z prognoza oddziaływania na środowisko

Plan obejmuje tereny miasta Opole Lubelskie w granicach określonych na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały:

Obszar opracowania wyznacza od południa południowa granica działek nr 39, 43/4, 35, od wschodu wschodnia granica działek nr 39, 43/4, 404/3, 404/2, 404/1, 55, 43/5, od północy linie rozgraniczające drogi (ul. Podzamcze) wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą Nr X/92/04 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27 stycznia 2004 r., od zachodu zachodnia granica działki nr 28.
Obszar opracowania wyznacza od północy linie rozgraniczające drogi (ul. Polna) wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą Nr X/92/04 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27 stycznia 2004 r, od wschodu granica planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwała Nr XLII/306/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 grudnia 2017 r., od południa północna granica działek 2082 i 2105, od zachodu zachodnia granica działki nr 745.
Obszar opracowania wyznacza od północy linie rozgraniczające drogi (ul. Kaliszańska) wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą Nr X/92/04 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27 stycznia 2004r, od wschodu linie rozgraniczające drogi (ul. Południowa) wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą Nr X/92/04 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27 stycznia 2004 r., od południa granica planu zagospodarowania przestrzennego południowo – wschodniej części miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 17 czerwca 2016 r., od zachodu granica administracyjna gminy oraz wschodnia granica działki nr 226.

Zobacz obwieszczenie