Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 24.07.2024
Imieniny Kingi, Krystyny i Michaliny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

08-11-2023 / środa
Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim.
 
W związku ze zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które weszły w życie w czerwcu tego roku, Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis wręczył 22 członkom zespołu akty powołania, po czym rozpoczęto część roboczą spotkania.
 
Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy m.in. tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów, w szczególności przez diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym, inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej oraz powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom, inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej i osób stosujących przemoc domową, opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.
 
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.
 
 
 
 
 
 
+6