Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 20.07.2024
Imieniny Czesława, Małgorzaty i Pawła

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Raport o stanie Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy Opole Lubelskie za rok 2023

29-05-2024 / środa

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z „Raportem o stanie Jednostki Samorządu Terytorialnego -  Gminy Opole Lubelskie za rok 2023”. Sporządzanie corocznego raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, nałożony na samorządy nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28aa ww. ustawy co roku, do 31 maja, burmistrz musi przedstawić radzie miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, zawiera  realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Raport został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie. Ma on charakter publiczny i będzie rozpatrywany na sesji absolutoryjnej rady miejskiej, natomiast w debacie nad nim mają prawo brać udział również mieszkańcy. Debata na temat raportu odbędzie się na sesji absolutoryjnej. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos podczas debaty składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie takie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja absolutoryjna.

Z raportem mogą się Państwo zapoznać w wersji elektronicznej (plik do pobrania poniżej) lub w wersji wydrukowanej – egzemplarz raportu dostępny w sekretariacie Urzędu Miejskiego pok. 207 (II piętro).