Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 21.04.2019
Imieniny Jarosława, Konrada i Bartosza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XLVIII sesja Rady Miejskiej

07-09-2018 / piątek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz  § 25  ust.  1 i 2 Statutu  Gminy Opole Lubelskie  (tekst jednolity - uchwała  Nr  XXXI/219/2013 Rady Miejskiej z dnia 10.10.2013 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego  poz. 4511 z 08.11.2013 r.) - z w o ł u j ę  w trybie nadzwyczajnym, na dzień 10 września 2018 r.  na godz. 9.00  XLVIII sesję  Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania celem przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Opole Lubelskie”.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2018 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6.    Zamknięcie obrad.                                                                                                                                               

Z poważaniem, 
Marek Plis
Przewodniczący Rady Miejskiej