Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 26.10.2021
Imieniny Damiana, Lucyny i Lutosława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

02-09-2021 / czwartek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2378 z 12.04.2019 r. z późn. zm.) - zwołuję na dzień 8 września 2021 r. na godz. 10:00 XXXIV sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter), przy ul. Lubelskiej 4.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/211/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Opolu Lubelskim.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opole Lubelskie oraz przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Opole Lubelskie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim i nadania jej statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości grantowej na czas oznaczony do 3 lat.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Owocowej w Opolu Lubelskim, stanowiącej własność Gminy Opole Lubelskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Opole Lubelskie na rzecz jej użytkowania wieczystego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii dróg powiatowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opole Lubelskie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Przewdniczący Rady Miejskiej
Dariusz Stachowicz

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie i porządek obrad540.01 KB