Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 18.09.2020
Imieniny Ireny, Józefa i Stanisława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej

14-02-2020 / piątek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Opole Lubelskie (uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2378 z 12.04.2019 r.) - zwołuję w trybie nadzwyczajnym, na dzień 18 lutego 2020 r. na godz. 10:00 XVI sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (parter) przy ul. Lubelskiej 4.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowych od osób fizycznych.
3. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej