Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 27.05.2022
Imieniny Juliusza, Jana i Magdaleny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

23
05
W ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 Gmina Opole Lubelskie rozpoczęła realizację zadania pn: „Remont budynku komunalnego przy ul. Stary Rynek w...
23
05
W roku 2022 r. Gmina Opole Lubelskie otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację  nowego zadania ,,Odpracowanie długu czynszowego przez społeczność romską” w ramach ,,Programu...
23
05
Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie "Józefowska" wraz z prognoza...
23
05
Informacja o II naborze uczestników do projektu "Moja firma" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek...
19
05
Dziś w Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim otwarto pracownie językową, której wyposażenie szkoła zakupiła ze środków pozyskanych w ramach programu Laboratoria Przyszłości....
17
05
30 czerwca 2022 r. upływa termin złożenia obowiązkowej deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Centralna Baza Emisyjności...
12
05
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/...
11
05
W Szkole Podstawowej Nr 1 w Opolu Lubelskim odbył się dziś gminny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Wzięło w nim udział 16 uczniów ze...
11
05
Zapraszamy mieszkańców do udziału w trzeciej w tym roku, terenowej akcji "Podaruj krew, uratuj życie!", organizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie....
08
05
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek składam wszystkim Pracownikom Bibliotek serdeczne podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz upowszechniania czytelnictwa oraz kultury w...

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zbliżające się wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń