Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 25.09.2023
Imieniny Aureli, Kamila i Franciszka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

22-09-2023 / piątek

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego - sport

Zarządzenie Nr 634/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 22 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Uchwałą Nr XLVI/399/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia...
20-09-2023 / środa

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Informujemy o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Opolskiego. Zachęcamy do zapoznania się z ulotką oraz listą w załączniku.
19-09-2023 / wtorek

2 miliony dla Gminy Opole Lubelskie

19 września w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim odbyło się wręczenie promes przyznanych w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, skierowanej do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Symboliczne promesy przekazał burmistrzom i wójtom Sławomir Skwarek - Poseł na Sejm RP. Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis odebrał promesę dla Gminy Opole Lubelskie w wysokości 1 960 000,00 zł na utworzenie strefy odpoczynku w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim. W ramach tego projektu w Parku Miejskim powstać ma tężnia solankowa, przewidziany jest remont amfiteatru i...
19-09-2023 / wtorek

Awarie sieci światłowodowej

Informujemy, że Gmina Opole Lubelskie nie jest właścicielem sieci światłowodowej zrealizowanej w ramach projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), stąd wszelkie awarie należy zgłaszać bezpośrednio pod numerem telefonu: 61 222 22 11. Jednocześnie informujemy, że nowe lokalizacje przyłączenia należy zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej https://fiberhost.com – zakładka „SPRAWDŹ ZASIĘG”.
18-09-2023 / poniedziałek

Budżet Obywatelski - Złożone Projekty

Poniżej publikujemy informację o wynikach weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Głosowanie odbywać się będzie od 9 października 2023 roku do 20 października 2023 roku w dni robocze w godzinach pracy jednostek, na karcie do głosowania przekazanej do punktów głosowania: w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4, w Opolskim Centrum Kultury przy ul. Lubelskiej 30 oraz w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Opolu Lubelskim przy ul. Stary Rynek 42. Informacja o wynikach weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego na 2024 rok...
13-09-2023 / środa

Nowy odcinek drogi powiatowej po remoncie

Oficjalne otwarcie wyremontowanych dróg powiatowych Poniatowa – Chodel – Ruda Maciejowska – Lipiny – Adelina – Trzciniec – Ruda Maciejowska – Dębiny – Plizin odbyło się dziś w Emilcinie.   W uroczystości brał udział Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis, który przypomniał, że finansowy udział gminy w inwestycjach drogowych powiatu przebiegających przez Gminę Opole Lubelskie wyniósł już od początku kadencji blisko 8 mln zł. Przedmiotowa droga także uzyskała wsparcie gminy w łącznej kwocie 128 500,00 zł.   Z kolei Starosta Opolski Dariusz Piotrowski podkreślił, że w ramach...

Strony