Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 06.10.2022
Imieniny Artura, Bronisława i Moniki

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

04-10-2022 / wtorek

Rozbudowa opolskiego Zakładu Karnego

3 października w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą budowy nowego pawilonu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w opolskiej jednostce penitencjarnej. Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest zakładem typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz młodocianych z dwoma wydzielonymi oddziałami dla tymczasowo aresztowanych. Aktualna pojemność jednostki wynosi 627 miejsc. Dzięki rozbudowie o kolejny pawilon penitencjarny, jednostka powiększy swoja pojemność o dodatkowe 258 zakwaterowania, co będzie...
04-10-2022 / wtorek

Złożenie kwiatów na cmentarzu wojennym przy ul. Leśnej

Dziś na cmentarzu wojennym przy ulicy Leśnej w Opolu Lubelskim odbyła się wizyta delegacji Austriackiego Czarnego Krzyża i przedstawicieli Konsulatu Austrii w Lublinie.   W uroczystym złożeniu kwiatów przy pomniku upamiętniającym żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej, którzy polegli podczas walk w okolicach Opola Lubelskiego wczesną jesienią 1914 roku i wiosną 1915 roku, wzięli także udział Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis, Zastępca Burmistrza Waldemar Gogół, Pan Jan Goldman a także radni Rady Miejskiej Radosław Śpiewak i Romuald Śliwa oraz Pani Sołtys Woli Rudzkiej...
04-10-2022 / wtorek

Gmina z dotacją konkursu Dostępny samorząd

Gmina Opole Lubelskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł w ramach projektu grantowego PFRON pn. „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Dofinansowanie pozyskane zostało na poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. - Przystępując do realizacji tego zadania odpowiadamy na głosy płynące do nas od mieszkańców, mówiące o potrzebie zastosowania tego typu...
03-10-2022 / poniedziałek

Dwa nowe oddziały w Żłobku Miejskim

3 października uruchomione zostały nowe, dodatkowe oddziały dla dzieci poniżej 3 roku życia w Żłobku Miejskim w Opolu Lubelskim. Z tej okazji Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis odwiedził placówkę i spotkał się z rodzicami dzieci, które tego dnia po raz pierwszy pojawiły się w Żłobku. Żłobek Miejski w Opolu Lubelskim prowadzi działalność opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną dla dzieci do lat 3 z terenu gminy Opole Lubelskie. Rekrutacja do Żłobka na nowy rok odbyła się w marcu. Karty zgłoszeniowe złożyło 85 rodzin z naszej gminy. Placówka dysponowała wówczas 48 miejscami wolnymi. Na...
30-09-2022 / piątek

Dwa nowe bezpieczne przejścia

Gmina Opole Lubelskie pozyskała środki na realizację projektu „Bezpieczny i widoczny pieszy – poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Opolu Lubelskim” z Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.   Jest to drugi tego typu projekt, który będzie realizowany w Opolu Lubelskim. Wcześniej w grudniu 2020 roku wykonane zostały nowe elementy oświetlenia trzech przejść dla pieszych w ciągu ulicy Lubelskiej w Opolu Lubelskim za kwotę ponad 130 000,00 zł.   Tym razem w ramach zadania zaplanowano modernizację dwóch przejść dla pieszych...
26-09-2022 / poniedziałek

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPOLA LUBELSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   Szczegóły: Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim   Załączniki: Załączniki obwieszczenie pdf 396 KB pobrano: 27 razy klauzula RODO pdf 36,7 KB pobrano: 5 razy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opole lubelskie - tekst pdf 1,46 MB pobrano: 1 raz...

Strony