Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 19.07.2024
Imieniny Marcina, Włodzisława i Piotra

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

O projekcie

Formularz serwisowy

Pliki muszą mieć mniej niż 6 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png tif txt rtf pdf doc docx odt xls xlsx ods mov.

Przed akceptacją przeczytaj: Regulamin Usług Serwisowych i naszą Politykę Prywatności.

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Wypełnij to pole.

Słoneczny dom w gminie Opole Lubelskie- instalacja kolektorów słonecznych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskieho Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku

Całkowita wartość zadania – 5 834 217,43 zł

Środki UE – 4 565 097,69 zł

W ramach projektu w 506 gospodarstwach domowych z gminy Opole Lubelskie oraz na budynku przedszkola miejskiego, które w odpowiednim terminie zgłosiły chęć udziału w projekcie, zainstalowane zostały kolektory słoneczne.

85% kosztów zostanie dofinansowane w ramach dotacji unijnej, 1% to wkład gmina, a pozostałe 14% pokryli właściciele nieruchomości.

Opis projektu:

Projekt przewiduje zakup i montaż 507 zestawów solarnych do podgrzewania wody, 506 w budynkach prywatnych i 1 w budynku mieszczącym żłobek i przedszkole miejskie.
Uzupełnieniem wyposażenia obiektów w zestawy solarne będzie wykorzystanie narzędzi informatycznych – podstrony poświęconej projektowi oraz modułu „formularz on-line”.

Płyty kolektorów słonecznych będą zlokalizowane na połaci dachowej, na ścianie lub gruncie w kierunku południowym. Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe posadowienie kolektorów słonecznych w kierunku południowym to dopuszczalne jest odchylenie 45° od kierunku południowego w kierunku zachodnim lub wschodnim. Kąt pomiędzy kolektorami słonecznych, a gruntem powinien optymalnie wynosić 40°, w przypadku braku możliwości wykonania położenia kolektorów pod takim kątem należy dokonać montażu kolektorów w zakresie od 30° do 60° do poziomu gruntu. W celu optymalnegomontażu zostaną zastosowane odpowiednie konstrukcje umożliwiające korektę kątów.
Zasobnik solarny oraz zespól pompowo-sterowniczy będzie montowany w pomieszczeniach technicznych lub innych nieprzeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Zasobnik solarny powinien być montowany w pomieszczeniu kotłowni z uwzględnieniem wszystkich wymaganych odległości od poszczególnych urządzeń i elementów. Zasadniczym celem instalacji kolektorów słonecznych jest pozyskanie energii słonecznej na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Energia słoneczna w postaci promieniowania słonecznego jest w kolektorze słonecznym zamieniana na energie cieplną, następnie poprzez wbudowane orurowanie w absorberze kolektora i przewody solarne wypełnione glikolem energia cieplna „jest transportowana” do zasobnika solarnego. Zasobnik solarny posiada wbudowaną wężownicę, której zadaniem jest wymiana ciepła z instalacji solarnej bezpośrednio do ciepłej wody użytkowej. Specjalna budowa zasobnika solarnego powoduje magazynowanie ciepłej wody Poprzez realizację projektu wnioskodawca zrealizuje następujące wskaźniki produktu:
-Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania
słonecznego 507 szt
-Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii słonecznej) 2,28 MW
-Całkowita moc obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii 2,28 MW
Wskaźnik skuteczności dla przedsięwzięcia wynosi 5 377 625,66/2,28= 2 358 607,75