Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 26.06.2022
Imieniny Jana, Pauliny i Pawła

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Burmistrz z absolutorium

22-06-2022 / środa

Podczas dzisiejszej, XLI sesji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim, radni podjęli uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2021 r.

Na sesji absolutoryjnej obecnych było 14 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Nikt nie był przeciw. Z kolei w głosowaniu nad wotum zaufania Burmistrzowi Opola Lubelskiego Sławomirowi Plisowi, spośród głosujących, 12 radnych było za, dwóch wstrzymało się od głosu i także nikt nie był przeciwny.

W tym roku po raz czwarty władze samorządowe musiały podczas sesji absolutoryjnej zaprezentować także „Raport o stanie Gminy” oraz przeprowadzić dwa głosowania. Jest to efekt znowelizowanych w 2018 r. przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Nakłada ona na organ władzy wykonawczej (wójt lub burmistrz, starosta, marszałek) obowiązek, aby co roku do 31 maja przedstawić radzie raport, w którym podsumuje swoją działalność w poprzednim roku. Podczas debaty nad tym dokumentem głos mogą zabierać zarówno radni jak i mieszkańcy. Już po debacie odbywa się głosowanie nad wotum zaufania.

Drugie głosowanie dotyczy udzielenia burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za ostatni rok i również jest poprzedzone dyskusją. Absolutorium to potwierdzenie przez Radę Miejską, że ubiegłoroczny budżet został wykonany w sposób prawidłowy, zgodny z prawem i wszelkimi wymaganymi procedurami. Absolutorium odnosi się wyłącznie do działalności burmistrza w aspekcie wykonania budżetu. Zanim dojdzie do głosowania nad udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium, konieczne jest przeprowadzenie określonej procedury. Analizę pod względem formalno-prawnym i legalności przeprowadza organ nadzoru – Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, a analizę pod względem celowości przeprowadza Rada Miejska. Zarówno RIO jak i Rada Miejska swoją opinię wydaje w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za poprzedni rok.

Zarówno Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim jak i Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Opole Lubelskie za rok 2021 oceniły pozytywnie. Zgodnie z procedurą, RIO opiniuje także wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Wniosek ten także został zaopiniowany pozytywnie.