Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 20.07.2024
Imieniny Czesława, Małgorzaty i Pawła

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

19-06-2024 / środa
Podczas dzisiejszej, III sesji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim, radni podjęli uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2023 r.
 
Na sesji absolutoryjnej obecnych było 12 radnych. W głosowaniu za udzieleniem Burmistrzowi Opola Lubelskiego Sławomirowi Plisowi absolutorium, wszyscy radni byli za. Z kolei w głosowaniu nad wotum zaufania dla burmistrza, 10 radnych było za, jedna osoba głosowała przeciw, jedna wstrzymała się od głosu.
W tym roku, już po raz szósty, władze samorządowe podczas sesji absolutoryjnej musiały zaprezentować także „Raport o stanie Gminy” oraz przeprowadzić dwa głosowania. Jest to efekt znowelizowanych w 2018 r. przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Nakłada ona na organ władzy wykonawczej (wójt lub burmistrz, starosta, marszałek) obowiązek, aby co roku do 31 maja przedstawić radzie raport, w którym podsumuje swoją działalność w poprzednim roku. Podczas debaty nad tym dokumentem głos mogą zabierać zarówno radni jak i mieszkańcy. Już po debacie odbywa się głosowanie nad wotum zaufania.
Drugie głosowanie dotyczy udzielenia burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za ostatni rok i również jest poprzedzone dyskusją. Absolutorium to potwierdzenie przez Radę Miejską, że ubiegłoroczny budżet został wykonany w sposób prawidłowy, zgodny z prawem i wszelkimi wymaganymi procedurami. Absolutorium odnosi się wyłącznie do działalności burmistrza w aspekcie wykonania budżetu.
 
Zanim dojdzie do głosowania nad udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium, konieczne jest przeprowadzenie określonej procedury. Analizę pod względem formalno-prawnym i legalności przeprowadza organ nadzoru – Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, a analizę pod względem celowości przeprowadza Rada Miejska. Zarówno RIO jak i Rada Miejska swoją opinię wydaje w oparciu o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za poprzedni rok.
 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim jak i Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Opole Lubelskie za rok 2023 oceniły pozytywnie. Zgodnie z procedurą, RIO opiniuje także wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Wniosek ten także został zaopiniowany pozytywnie.