Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 29.11.2022
Imieniny Błażeja, Przemysła i Fryderyka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Gmina z dotacją konkursu Dostępny samorząd

04-10-2022 / wtorek

Gmina Opole Lubelskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł w ramach projektu grantowego PFRON pn. „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Dofinansowanie pozyskane zostało na poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

- Przystępując do realizacji tego zadania odpowiadamy na głosy płynące do nas od mieszkańców, mówiące o potrzebie zastosowania tego typu rozwiązań w naszym urzędzie - mówi Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis.

Przedsięwzięcie grantowe realizowane będzie w podziale na dostępność architektoniczną, cyfrową i komunikacyjno-informacyjną.

W ramach przedsięwzięcia grantowego budynek Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim zostanie doposażony pod kątem zapewnienia dostępności architektonicznej w plan tyflograficzny, pasy uwagi, maty bezpieczeństwa. Zostanie wykonany projekt dostępności architektonicznej. W ramach dostępności cyfrowej dostosowane zostaną strony internetowe BIP Gminy i BIP CUS do wymagań na poziomie określonym w Ustawie z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych. W ramach dostępności komunikacyjno-informacyjnej zakupione zostaną urządzenia lektorskie oraz pętle indukcyjne na potrzeby gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

Kwota dotacji stanowi 100 procent wartości projektu finansowanego przez PFRON.