Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 20.07.2024
Imieniny Czesława, Małgorzaty i Pawła

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

IV Sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

27-06-2024 / czwartek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378, z późn. zm.) - z w o ł u j ę na dzień 4 lipca 2024 r. na godz. 1100 IV sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (ul. Lubelska 4).

 Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na lata 2024-2027”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opolu Lubelskim przy ul. Kolejowej, na okres 10 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na postępowanie pracownika Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim według właściwości Burmistrzowi Opola Lubelskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na postępowanie kierownika wydziału Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim według właściwości Burmistrzowi Opola Lubelskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na postępowanie Zastępcy Burmistrza Opola Lubelskiego według właściwości Burmistrzowi Opola Lubelskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Opola Lubelskiego.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.
Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon zawiadomienie.pdf533.48 KB