Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 17.06.2024
Imieniny Laury, Leszka i Adolfa

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

LIII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

23-03-2023 / czwartek

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - zwołuję na dzień 30 marca 2023 r. na godz. 12:00 LIII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.

5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Przyjęcie Raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opole Lubelskie za rok 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy skwerowi miejskiemu na terenie Opola Lubelskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie gminy Opole Lubelskie w roku 2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2023 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2608L Braciejowice – Kol. Koło oraz przebudowa dwóch odcinków chodnika na terenie Gminy Opole Lubelskie oraz Gminy Łaziska”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w związku z zamówieniem publicznym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2653 ul. Kolejowa w Opolu Lubelskim w zakresie budowy kanalizacji deszczowej”.

16. Zamknięcie obrad.

 

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie i porządek obrad593.28 KB