Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 21.05.2024
Imieniny Jana, Moniki i Wiktora

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

LXIII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

17-04-2024 / środa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378, z 2021 r., poz. 1644 oraz z 2023 r., poz. 7591) - zwołuję na dzień 24 kwietnia 2024 r. na godz. 1200 LXIII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (ul. Lubelska 4).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia odopłat, jak również trybu ich pobierania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu Lubelskim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia działań zmierzających do usunięcia problemu podtapiania domów na osiedlu Zajezierze.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2024 na terenie miasta Opole Lubelskie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym przy ul. Podzamcze w Opolu Lubelskim, na okres 1 roku.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w m. Elżbieta i Ożarów Pierwszy od km 47+010 do km 48+305”.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Opole Lubelskie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie „Józefowska”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków-ratowników ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2024 rok.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie i porządek obrad662.86 KB