Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 07.12.2023
Imieniny Agaty, Ambrożego i Marcina

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Modernizacja ul. Kaliszańskiej zakończona

12-12-2018 / środa

Zakończyły się prace przy ul. Kaliszańskiej - zakres robót obejmował modernizację drogi gminnej w granicach miasta. Ułożona została nowa nawierzchnia asfaltowa i ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,6 m.

Ponadto zakres prac przewidywał wykonanie zjazdów do posesji z kostki brukowej, przepustów pod zjazdami, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym z zasilaniem hybrydowym oraz poboczy gruntowych umocnionych kruszywem. Przebudowane zostały także dwa skrzyżowania i zatoka autobusowa. Całość uzupełniło nowe oznakowanie pionowe i poziome a także na nowo zagospodarowany został teren zieleni przy drodze.

Całkowity koszt inwestycji - 2.042.080,20 zł.

Przed remontem samej drogi i położeniem nowej nawierzchni prowadzone były prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ramach realizowanego projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie – etap II"
Powstało tu  400 m sieci kanalizacji sanitarnej i ok. 50 m odgałęzień do działek. W ciągu ulicy wybudowano również, tak oczekiwana przez mieszkańców sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i studzienkami wpustowymi z osadnikami.

Zadanie to zostało zrealizowane w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Wartość całkowita zadania: 9.717.678,50 PLN
Dofinansowanie: 4.864.414,62 PLN