Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
czwartek 28.09.2023
Imieniny Bernardyna, Marka i Wacława

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Nabory LGD Owocowy Szlak

04-08-2022 / czwartek

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie 4.2.3.
Dostosowanie miejsc spotkań do potrzeb społeczności lokalnej
Limit środków w naborze - 481 617,95 EUR

Przedsięwzięcie 4.2.4.
Świetlica moje miejsce – projekt grantowy
Limit środków w naborze - 75 000,00 EUR

Przedsięwzięcie 1.1.2.
Wspieranie działań mających na celu ograniczenie emisji substancji
powodujących zmiany klimatyczne
Limit środków w naborze - 180 098,00 zł

Przedsięwzięcie 1.2.1.
Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja oraz wyposażenie
w sprzęt urządzenia i/lub technologię obiektów służących zrównoważonej gospodarce rybackiej oraz chowu i hodowli ryb
Limit środków w naborze - 149 076,49 zł

Przedsięwzięcie 2.2.2.
Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych oraz terenów
przyległych na funkcje turystyczne i/lub rekreacyjne i/lub edukacyjne
Limit środków w naborze - 296 592,00 zł

Termin naboru:
od 8 sierpnIa 2022 r. do 5 września 2022 r.

Więcej informacji na stronie www.lgdowocowyszlak.pl
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”,
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie