Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 22.06.2021
Imieniny Pauliny, Sabiny i Tomasza

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Nieodpłatne przekazanie kolektorów słonecznych beneficjentom

01-06-2021 / wtorek

W związku z zakończeniem trwałości projektu „Słoneczny dom w gminie Opole Lubelskie- instalacja kolektorów słonecznych” (edycja 2015r.) informujemy, iż Gmina Opole Lubelskie przystępuje do nieodpłatnego przekazania na własność kolektorów słonecznych.

Przekazanie instalacji solarnej odbędzie się na podstawie odrębnie przygotowanej umowy przekazania, w miejscu i terminie wskazanym w harmonogramie. Umowa przekazania będzie musiała być podpisana przez każdego właściciela/współwłaściciela nieruchomości. Umowa przekazania będzie zawarta po okazaniu przez właściciela/współwłaściciela dowodu osobistego.

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości i niezgłoszenia do chwili obecnej zaistniałego faktu, prosimy o niezwłoczne dostarczenie do Gminy (pokój 205, II piętro) dokumentów potwierdzających tytuł prawny do własności (wypis z rejestru gruntów/odpis z Księgi Wieczystej/inne). W/w dokumenty należy dostarczyć do dnia 10 czerwca 2021r.

Po podpisaniu Umowy przekazania nastąpi przeniesienie praw gwarancji z Gminy Opole Lubelskie na właściciela instalacji solarnej. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zadania -firmę Eco-Team z Częstochowy wynosi 6 lat od daty odbioru końcowego montażu kolektorów słonecznych tj. do dnia 26.11.2021r. Po tym terminie właścicielowi będzie przysługiwała gwarancja producenta na poszczególne elementy zestawu solarnego, zgodnie z załączoną do Umowy przekazania kserokopią kwarty gwarancyjnej, tj.
• Kolektory słoneczne (10 lat)- do dnia 26.11.2025r.
• Zestaw przyłączeniowo-kompensacyjny z uszczelnieniem oringowym kolektorów słonecznych (10 lat) – do dnia 26.11.2025
• Grupa pompowo-sterownicza dwudrogowa (10 lat)- do dnia 26.11.2025r.

Wobec powyższego, od dnia 27.11.2021r., wszelkie awarie kolektorów słonecznych będą wymagały zgłaszania bezpośrednio do firmy Eco-Team z Częstochowy (zgłoszenie telefoniczne: 034 343-02-84 lub na stronie firmy: www.eco-team.pl, zakładka: serwis). Gmina Opole Lubelskie nie będzie już mogła pośredniczyć przy zgłoszeniach awarii instalacji solarnych.

Z uwagi na konieczność zawarcia Umowy przekazania, udział w spotkaniu jest obowiązkowy, zgodnie z załączonym harmonogramem.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Harmonogram spotkań 192.5 KB