Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 05.10.2022
Imieniny Bartłomieja, Justyna i Rajmunda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Nowy sprzęt dla OSP

15-10-2018 / poniedziałek

15 października 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim, Burmistrz Opola Lubelskiego w asyście Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim uroczyście przekazał jednostkom OSP Opole Lubelskie, Kluczkowice, Puszno Godowskie, Wrzelowiec, Wandalin, Niezdów i Komaszyce Nowe sprzęt ratowniczya zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB - Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Całość dotacji zamknęła się w kwocie 51 306,83 zł z czego 99 % wkładu pokryło Ministerstwo Sprawiedliwości a 1% Gmina Opole Lubelskie.

W ramach zadania zakupiono: defibrylatory, zestawy ratownicze PSP R1, przenośne zestawy oświetleniowe, pilarkę do drewna, zestawy AIRBAG 3, zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie.

Nabyty sprzęt z pewnością przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, jak również do poprawy warunków pracy strażaków terenu naszej Gminy.