Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
środa 05.10.2022
Imieniny Bartłomieja, Justyna i Rajmunda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Stanowisko burmistrza w sprawie publikacji "Wspólnoty Opolskiej"

09-05-2018 / środa

Stanowisko Burmistrza Opola Lubelskiego w sprawie nieprawdziwych informacji zawartych w piśmie „Wspólnota Opolska”

Nawiązując do informacji zawartych w dwóch numerach gazety „Wspólnota Opolska” z dnia 30 kwietnia 2018 roku i 8 maja 2018 roku i w trosce o dobre imię Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.  którego właścicielem jest Gmina Opole Lubelskie oświadczamy, że autorka artykułów podała w nich nieprawdę w następujących kwestiach:

- Nie jest prawdą, że na ogłoszeniu wyroku nie było prezesa OPK Sp. z o.o. i jego pełnomocnika. Na ogłoszeniu orzeczenia w dniu 17 kwietnia 2018r. obecni byli prezes OPK Sp. z o.o. wraz z pełnomocnikiem.

- Nie jest prawdą, że OPK Sp. z o.o. nie dostarczyła dokumentów, których zażądał sąd. W trakcie procesu Spółka dostarczyła sprawozdanie finansowe za rok 2016.

- Nie jest prawdą, że burmistrz nie odpowiedział na przesłane przez Wspólnotę Opolską pytania. Udzielona odpowiedź wyczerpywała  temat w zakresie kompetencji jakie posiada burmistrz, a polityka kadrowa OPK wykracza poza te kompetencje i  należy do Prezesa Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.  W całości publikujemy ją poniżej:

„Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne to spółka posiadająca osobowość prawną, a jej prezes jest suwerenny w swoich decyzjach kadrowych. Oceniając pracę spółki z perspektywy właściciela na uwagę zasługuje wynik finansowy oraz pozytywna opinia mieszkańców dotycząca poprawy jakości świadczonych przez spółkę usług komunalnych.  Wspomniany wynik finansowy jest dobry, a w porównaniu do wyników finansowych dawnego ZGKiM wręcz bardzo dobry. Świadczą o tym liczby – OPK startowało z zadłużeniem sięgającym blisko pół miliona złotych, a już w kolejnym roku działalności spółka przestała przynosić straty. Ponadto spółka stale rozwija się: dokonuje nowych zakupów inwestycyjnych, realizuje własne inwestycje, modernizuje urządzenia i obiekty, od marca odbiera także odpady komunalne od mieszkańców. Warto przy tej okazji zauważyć, że Pan Bełcik otrzymał od prezesa OPK propozycję zatrudnienia na ważnym stanowisku, jednak z propozycji tej nie skorzystał. Symptomatyczne jest też to, że przy trzykrotnych konsultacjach z załogą zakładu dotyczących powołania prezesa spółki, nazwisko pana Bełcika było zupełnie przez załogę pomijane. Pracownicy dawnego zakładu nie wybrali też pana Bełcika do rady nadzorczej spółki mimo, że jako jedyny posiadał stosowne uprawnienia by w radzie zasiadać.  Co do samego wyroku, sprawa nie jest jeszcze zakończona więc nie chcę się ściśle odnosić do niej póki nie będzie ostatecznego, prawomocnego rozstrzygnięcia.”

Jednocześnie informujemy, że burmistrz nie wyraził zgody na opublikowanie przesłanej odpowiedzi w formie wywiadu, a taką formę bez zgody burmistrza nadała tej wypowiedzi Pani Agnieszka Ciekot. Dlatego nie może być mowy o wybiórczym odpowiadaniu na pytania.

Oficjalny wniosek o sprostowanie nieprawdziwych informacji został złożony do wydawcy i redaktora naczelnego gazety „Wspólnota Opolska” przez Prezesa Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.