Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 29.05.2023
Imieniny Magdaleny, Maksymiliana i Urszuli

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Stary Rynek po rewitalizacji

28-04-2022 / czwartek

28 kwietnia 2022 roku odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi i tym samym symboliczne zakończenie przebudowy skweru miejskiego przy ul. Stary Rynek oraz całego pierwszego etapu rewitalizacji centrum miasta.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Dariusz Stachowicz a także przedstawiciele firmy STRABAG – wykonawcy inwestycji. Wydarzenie uświetniły występy Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego Powiśloki. Z kolei Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Opole Lubelskie przygotowały poczęstunek dla wszystkich uczestników. 

W ubiegłym roku zakończono dwa inne działania realizowane w ramach tego samego unijnego projektu - „Opole Lubelskie do dotknięcia, do zasmakowania – rewitalizacja gospodarczo-społeczna historycznego centrum Opola Lubelskiego”. W ubiegłym roku oddano do użytku nowy „Mały Targ” wraz z ul. Ogrodową oraz wykonano remonty trzech obiektów przy ul. Długiej, ul. Stary Rynek i ul. Ogrodowej z przeznaczeniem na nowe funkcje. Przebudowa skweru miejskiego była jednak zdecydowanie największym spośród tych zadań inwestycyjnych. Obejmowała zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek, ul. Kościelnej, ul. Piekarskiej, ul. M. Getta wraz z poprawą funkcjonowania skweru miejskiego. W zakres zadania weszły m.in. budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ciągu ulicy Stary Rynek, modernizacja ciągów pieszo – jezdnych, budowa nowych miejsc parkingowych, budowa fontanny, mini sceny w ramach przestrzeni eventowej a także pielęgnacja zieleni i nowe nasadzenia w oparciu o przeprowadzoną analizę dendrologiczną oraz projekt zagospodarowania centrum miasta.  

Wcześniej, zanim przystąpiono do realizacji inwestycji, odbył się cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami i powstały koncepcje architektoniczne poszczególnych obszarów, uwzględniające opinie i sugestie mieszkańców biorących udział w konsultacjach.

Kwota unijnego wparcia jaką pozyskała gmina na realizację projektu rewitalizacji centrum miasta  to 7,3 mln zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 13,3 mln zł.

Niezależnie od rewitalizacji centrum, Gmina Opole Lubelskie pozyskała także środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację drugiego etapu rewitalizacji miasta. Tym razem zadanie obejmuje ok. 1,26 ha obszaru (ul. Nowy Rynek, ul. Piłsudskiego, ul. Kościuszki, ul. Lubelska), a jego zakres to m.in. modernizacja ciągów pieszo-jezdnych, chodników, obszarów zieleni, małej architektury. Wyremontowana zostanie także infrastruktura wodno-kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, sieci elektryczne, oświetlenie, parkingi, zainstalowany zostanie monitoring. Wartość całkowita tego projektu to 1,8 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi  1,6 mln zł.