Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 20.05.2024
Imieniny Wiktorii, Krystyny i Walentego

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe

16-01-2023 / poniedziałek

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych można złożyć w Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim ul. T. Kościuszki 4 w godzinach: 7.30-15.30.

Możliwe jest również złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu faktury za paliwa gazowe.

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Nie później jednak niż do 29 lutego 2024r.
Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

- 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

- 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

- od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.

- od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi być potwierdzone wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,

- dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioskodawcą wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dla gospodarstw domowych musi odbiorca paliw gazowych, tj. osoba, która ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem energetycznym.

Pobierz wniosek