Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 01.03.2024
Imieniny Dawida, Antoniego i Radosławy

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Zarządzenie Burmistrza nr 707/2024

08-02-2024 / czwartek

Zarządzenie nr  707/2024 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Opole Lubelskie projektu uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2024 na terenie miasta Opole Lubelskie.

Na podstawie uchwały nr XXXIV/274/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Opole Lubelskie zarządzam, co następuje:

§1

Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2024 na terenie miasta Opole Lubelskie, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii do zamieszczonego projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Gminy www.opolelubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy Gminy Opole Lubelskie mogą zgłaszać uwagi i opinie w zwykłej formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@opolelubelskie.pl lub przy użyciu formularza zamieszczonego na stronie gminy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wyznaczam termin trwania konsultacji w wymiarze 21 dni od dnia zamieszczenia informacji tj. 07.02.2024 r. – 28.02.2024 r.

3. Pisemne opinie należy składać w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4.

§3

Powołuje się trzyosobowy zespół konsultacyjny, którego skład oraz zadania zostały określone w załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§4

Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2024 na terenie miasta Opole Lubelskie i o wynikach konsultacji, zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim.

§5

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Opola Lubelskiego

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Zarządzenie + załączniki1.32 MB