Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 24.10.2021
Imieniny Rafała, Marty i Marcina

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Zgłoszenie upraw maku i konopi włóknistych

06-10-2021 / środa

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z dnia 24 września 2021 r., informującym o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały określającej powierzchnie upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie województwa lubelskiego w 2022 roku – Burmistrz Opola Lubelskiego informuje o możliwości zgłoszenia planowanej powierzchni uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w roku 2022 r. na terenie Gminy Opole Lubelskie.

Zgodnie z art.47 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz .U. z 2020 r.,poz.2050) zezwolenie na uprawę maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych wydaje wójt ( burmistrz, prezydent miasta), właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy. Warunkiem wydania zezwolenia na uprawę tych upraw jest ujęcie planowanej powierzchni upraw ( w ha) i rejonizacji ( gmina) w Uchwale Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych na 2022 r. należy złożyć w Urzędzie Miejskiego w Opolu Lubelskim w terminie do dnia 13 października 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim , pokój Nr 118, tel.81 8277225.