Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 23.06.2024
Imieniny Adriana, Wandy i Zenona

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

05-01-2024 / piątek

V Memoriał Edwarda Ptaka

V Memoriał Edwarda Ptaka Halowy turniej piłki nożnej 5-osobowej pod patronatem Burmistrza Opola Lubelskiego 1. Cel zawodów - uczczenie pamięci znanego działacza sportowego naszego miasta, gminy i powiatu - popularyzacja i umasowienie piłkarskiego sportu halowego we wszystkich zrzeszeniach i stowarzyszeniach sportowych. - udział w turnieju jako element przygotowawczy do rundy wiosennej sezonu piłkarskiego 2023/2024 - integracja zawodników i drużyn - wyłonienie najlepszej drużyny futsalowej 2. Termin i miejsce zawodów - halowy turniej piłki nożnej odbędzie się w dniu 21.01.2024r. godz.8....
04-01-2024 / czwartek

Konkurs Lubelskie wspiera OSP

W sali kinowej OCK odbyła się dziś prezentacja i spotkanie informacyjne na temat premierowej edycji konkursu „Lubelskie wspiera OSP”.   Samorząd Województwa Lubelskiego po raz pierwszy zainicjował konkurs na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszego regionu. Na ten cel wyasygnowano środki w wysokości 6 milionów złotych. W spotkaniu informacyjnym brali udział przedstawiciele jednostek OSP z terenu Powiatu Opolskiego, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Marek Wojciechowski, Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis i organizator spotkania...
29-12-2023 / piątek

Kasa czynna do godz. 12.00

Informujemy, że w dniu dzisiejszym kasa Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim będzie czynna do godz. 12:00.
28-12-2023 / czwartek

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 23 WOJEWODY LUBELSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 23WOJEWODY LUBELSKIEGOz dnia 22 grudnia 2023 r.w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznychna terenie województwa lubelskiego Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowejw województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) zarządza się, co następuje:§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwapublicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na tereniewojewództwa lubelskiego.§ 2. 1. Zakaz, o którym mowa w §...
14-12-2023 / czwartek

LX sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - zwołuję na dzień 20 grudnia 2023 r. na godz. 11:00 LX sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali widowiskowo-kinowej Opolskiego Centrum Kultury (ul. Lubelska 30). Porządek obrad sesji:1. Otwarcie sesji.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.4....
12-12-2023 / wtorek

Młodzieżowa Rada Gminy V kadencji

12 grudnia odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Młodzieżowej Rady Gminy V kadencji. Pierwszą sesję V kadencji Młodzieżowej Rady Gminy zwołał Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Stachowicz i przewodniczył jej do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. Po otwarciu sesji i powitaniu wszystkich uczestników posiedzenia, Dariusz Stachowicz wspólnie ze Burmistrzem Opola Lubelskiego Sławomirem Plisem wręczyli wszystkim obecnym radnym MGR zaświadczenia potwierdzające wybór na radnego. Kolejnym punktem obrad było złożenie przez radnych ślubowania, aby mogli wykonywać swoje...

Strony