Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
niedziela 16.06.2024
Imieniny Aliny, Anety i Justyny

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

24-04-2024 / środa

Uważaj na podejrzane telefony!

UWAGA!!! Otrzymaliśmy informacje, że pojawiają się próby wyłudzenia danych osobowych od mieszkańców gminy, poprzez połączenia telefoniczne wskazujące na numer teflonu sekretariatu Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i każdorazowo weryfikowanie podejrzanych połączeń telefonicznych wyświetlających numer 81 827 72 01.
18-04-2024 / czwartek

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego Nr 734/2024 - kultura

Zarządzenie Nr 734/2024 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LIX/489/2023 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29...
17-04-2024 / środa

LXIII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378, z 2021 r., poz. 1644 oraz z 2023 r., poz. 7591) - zwołuję na dzień 24 kwietnia 2024 r. na godz. 1200 LXIII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (ul. Lubelska 4). Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji...
17-04-2024 / środa

Umowy na inicjatywy lokalne podpisane

Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis wręczył dziś wnioskodawcom granty na realizację zadań w ramach tzw. inicjatyw lokalnych.   Inicjatywa lokalna to forma współpracy gminy z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Samorząd Opola Lubelskiego prowadzi nabory na tego typu wnioski od 2017 roku. W tym roku kwota przeznaczona na ten cel wzrosła z 30 do 42 tys. zł. Nowością jest także zwiększona maksymalna kwota na realizację pojedynczego zadania z 5 do 7 tys. zł.   W ramach tegorocznej edycji inicjatyw lokalnych zgłoszono...
12-04-2024 / piątek

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)   Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej   I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY: Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Opolu Lubelskim przy ul. Kościuszki 2, obręb ewidencyjny 04 – Opole...
10-04-2024 / środa

Weź udział w Biegu Konstytucji 3 Maja

Regulamin Bieg Konstytucji 3 Maja: I. ORGANIZATOR W Opolu Lubelskim organizacją „Biegu Konstytucji 3 Maja” zajmuje się: Andrzej Fliszkiewicz Współorganizatorzy: CUS Opole Lubelskie ; Gmina Opole Lubelskie ; OCK Opole Lubelskie. II. CEL IMPREZY 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania. 2. Upamiętnienie 233 rocznicy Konstytucji 3 Maja. 3. Promocja Święta Flagi. 4. Integracja osób aktywnych ruchowych. 5. Promocja miasta Opole Lubelskie. III. TERMIN I MIEJSCE 1. Bieg odbędzie się 03.05.2024 r. w Opolu Lubelskim (start i meta ulica...

Strony