Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 29.05.2023
Imieniny Magdaleny, Maksymiliana i Urszuli

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

28-03-2023 / wtorek

Obwieszczenie Burmistrza Opole Lubelskiego

Obwieszczenie Burmistrza Opole Lubelskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Zakres zmiany obejmuje zmianę przeznaczenia działek położonych w Ożarowie Pierwszym, w granicach określonych na załącznikach graficznych do uchwały intencyjnej: obszar opracowania wyznaczają granice terenu oznaczonego w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy (uchwała Nr XLIX/426/2022 rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 21 grudnia 2022 r.) symbolem...
28-03-2023 / wtorek

Obwieszczenie Burmistrza Opole Lubelskiego

Obwieszczenie Burmistrza Opole Lubelskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Janiszkowice - obszar opracowania wyznaczają granice terenu oznaczonego w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy (uchwała Nr XLIX/426/2022 rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 21 grudnia 2022 r.) symbolem RM2 i U oraz oznaczonego niebieską linią na załączniku graficznym do uchwały intencyjnej. Zajączków – obszar opracowania wyznaczają granice terenu...
28-03-2023 / wtorek

Obwieszczenie Burmistrza Opole Lubelskiego

Obwieszczenie Burmistrza Opole Lubelskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie „Przemysłowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Załączniki OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPOLA LUBELSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie „Przemysłowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Klauzula informacyjna  
28-03-2023 / wtorek

Turniej Tenisa Stołowego

Zapraszamy do udziału w Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego pod Patronatem Burmistrza Opola Lubelskiego  Regulamin i szczegóły ponieżej. 
23-03-2023 / czwartek

LIII sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - zwołuję na dzień 30 marca 2023 r. na godz. 12:00 LIII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej...
23-03-2023 / czwartek

Sprzątanie Ziemi z ZZOKiem

Gmina Opole Lubelskie wraz z  Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Bełżycach informuje, że podobnie jak w poprzednim roku organizuje działania z zakresu edukacji ekologicznej w ramach akcji ,,Sprzątanie Ziemi z ZZOKiem”. Współczesna edukacja ekologiczna to niezwykle ważny i bardzo istotny kierunek działań. Prowadzona we  wszystkich grupach społecznych począwszy od decydentów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców poprzez mieszkańców – osoby dorosłe, dzieci i młodzież wspomaga rozwiązanie problemów środowiskowych, również tych, związanych z odpadami komunalnymi....

Strony