Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
piątek 23.07.2021
Imieniny Bogny i Brygidy

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Budżet obywatelski 2020

02-08-2019 / piątek

2 sierpnia rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Mieszkańcy Gminy Opole Lubelskiego zdecydują, jakie inwestycje zostaną zrealizowane w ramach następnej edycji budżetu. W tym roku wielkość środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego wynosi 120.000 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zostać zrealizowane projekty inwestycyjne służące mieszkańcom całej gminy, wykazujące  znaczenie i korzyści społeczne. Zgłaszanie zadań  będzie możliwe w terminie od 12 sierpnia do 13 września 2019 roku, na formularzu, którego wzór znajduję się poniżej. W tym roku będzie możliwe zgłoszenie zadania inwestycyjnego również na nieruchomości niebędącej własnością Gminy. Natomiast, by zadanie zostało zrealizowane Gmina musi posiadać nieodpłatne i nieograniczone w czasie prawo do dysponowania powyższą nieruchomością. Wymóg ten zostanie dopełniony, gdy wnioskodawca wraz z formularzem zgłoszeniowym złoży oświadczenie właściciela nieruchomości. Następnie po zakwalifikowaniu projektu do realizacji zostanie podpisana Umowa użyczenia.

Powołany przez Burmistrza Opola Lubelskiego Miejski Zespół ds. Konsultacji Budżetu Obywatelskiego do 30 września dokona oceny formalnej zgłoszonych projektów i opracuje listę projektów, która zostanie dopuszczona pod głosowanie. Głosowanie na projekty będzie miało miejsce w okresie od 14 do 25 października 2019 roku, w dni robocze w godzinach pracy jednostek.

Mieszkańcy będą mogli zagłosować za pomocą kart do głosowania, na których będą wybierali jedno wskazane przez siebie zadanie do realizacji. Opublikowanie wyników głosowania nastąpi 4 listopada 2019 roku a projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną wpisane do projektu budżetu gminy na 2020 rok.