Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 08.08.2020
Imieniny Izy, Dominika i Rajmunda

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

25-05-2020 / poniedziałek

Zawiadomienie o sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego poz. 2378 z 12.04.2019 r.) - zwołuję na dzień 29 maja 2020 r. na godz. 12:00 XVIII sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali widowiskowo- kinowej Opolskiego Centrum Kultury przy ul. Lubelskiej 30. Porządek obrad sesji:1. Otwarcie sesji.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.4....
22-05-2020 / piątek

Lubelska e-spiżarnia

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię. Lubelska e-spiżarnia to inicjatywa Dyrektora LODR Wiesława Orzędowskiego. Celem Lubelskiej e-spiżarni jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty lubelskich rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach Dostaw bezpośrednich, Sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu Województwa Lubelskiego. Zgłoszenia udziału w Lubelskiej e-spiżarni przyjmowane są poprzez przesłanie...
18-05-2020 / poniedziałek

Konsultacje w sprawie nadania nazwy dla ronda

W celu uczczenia setnej rocznicy urodzin jednego z największych Polaków – Jana Pawła II, Burmistrz Opola Lubelskiego podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej nadania dla ronda zlokalizowanego w miejscowości Elżbieta nazwy ,,Rondo Świętego Jana Pawła II”. Rondo położone jest na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 747 i 824, które są w użytkowaniu gminy Opole Lubelskie.  
18-05-2020 / poniedziałek

Dyżur pełnomocnika GKRPA

Informujemy, że do Państwa dyspozycji dostępny jest pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Opolu Lubelskim pod nr tel 81 827 72 21. Od 26.05.2020 ponownie uruchomione zostaje działanie Punktu konsultacyjnego przy Stowarzyszeniu Klubu Abstynenta „Jutrzenka”, zapisy będą prowadzone pod nr tel. 81 827 37 08. Informujemy, że Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w PCZ sp. z o.o. mieszcząca się przy ul. Przemysłowej 4a, świadczy pomoc psychologiczną w formie zdalnej. Informacje dostępne pod nr telefonów: 81 827 59 72 lub...
17-05-2020 / niedziela

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

W najbliższy poniedziałek będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin papieża Polaka - Świętego Jana Pawła II. Właśnie 100 lat temu – 18 maja 1920 roku w podkrakowskich Wadowicach, "gdzie wszystko się zaczęło", przyszedł na świat Karol Wojtyła. Warto tego dnia wziąć udział w jednej z wielu inicjatyw zorganizowanych z tej okazji przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II oraz Archidiecezję Krakowską – pełna lista wydarzeń odbywających się online na stronie www. Idmjp2.pl. Ponadto przypominamy, że Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.  Święty Jan Paweł II...
15-05-2020 / piątek

Kasa Gminy zamknięta

Gmina Opole Lubelskie informuje, że dbając o bezpieczeństwo mieszkańców oraz minimalizując występujące zagrożenie, kasa Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim wciąż pozostaje zamknięta. Przypominamy, że wpłat z tytułu podatków i opłat za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać za pośrednictwem bankowości internetowej, na wskazane w dokumentach indywidualne konta bankowe. Wpłat z tytułu opłat skarbowych można dokonywać na konto ogólne w PKO BP SA OPOLE LUBELSKIE nr 58 1020 3235 0000 5502 0007 3445. Inne sprawy także zaleca się załatwiać drogą korespondencyjną, telefoniczną bądź elektroniczną...

Strony