Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
sobota 13.07.2024
Imieniny Danieli, Henryka i Małgorzaty

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

12-02-2024 / poniedziałek

Zarządzenie Burmistrza Nr 710/2024

ZARZĄDZENIE Nr 710/2024Burmistrza Opola Lubelskiegoz dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na 2024 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LIX/489/2023 Rady Miejskiej w Opolu...
12-02-2024 / poniedziałek

Zarządzenie Burmistrza Nr 709/2024

ZARZĄDZENIE Nr 709/2024Burmistrza Opola Lubelskiegoz dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Uchwałą Nr LIX/489/2023 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 listopada 2023...
12-02-2024 / poniedziałek

Informacja o wzmożonym ruchu kolumn pojazdów wojskowych

Szanowni Państwo, Poniżej przesyłamy komunikat informujący o ruchach pojazdów wojskowych w czasie ćwiczeń pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24. Uprzejmie prosimy o przekazanie komunikatu do podległych Państwu jednostek administracji samorządowej oraz w miarę możliwości do lokalnych mediów. Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP. W ramach...
08-02-2024 / czwartek

Zarządzenie Burmistrza nr 707/2024

Zarządzenie nr  707/2024 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Opole Lubelskie projektu uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2024 na terenie miasta Opole Lubelskie. Na podstawie uchwały nr XXXIV/274/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Opole Lubelskie zarządzam, co następuje: §1 Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu...
01-02-2024 / czwartek

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Opola Lubelskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej   Pierwszy przetarg wyznaczony na dzień 18.07.2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg wyznaczony na dzień 17.10.2023 r. zakończył się wynikiem...
01-02-2024 / czwartek

Inwestycja Gminy Opole Lub. wyróżniona

Miło nam poinformować, że inwestycja Gminy Opole Lubelskie realizowana przez firmę Pollight Sp. z o.o. pod nazwą „Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opole Lubelskie” zwyciężyła w kategorii „Oświetlenie dróg i terenów publicznych” w XXV edycji konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto Roku oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową Roku.   - Miło, że nasza inwestycja została zauważona na tle innych działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej. Jej realizacja trwała dwa lata, zakończenie działań nastąpiło w 2022 roku. Środki na ten cel...

Strony