Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 04.12.2023
Imieniny Barbary, Filipa i Krystiana

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

26-09-2023 / wtorek

Bezpłatny transport wyborców w wyborach do Sejmu

Informacja Burmistrza Opola Lubelskiego dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) informuję, że z bezpłatnego transportu wyborców do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego z lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mogą skorzystać: - wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu...
26-09-2023 / wtorek

Premier Mateusz Morawiecki w Skokowie

Dzisiejsza wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Skokowie. Premier, w asyście Burmistrza Opola Lubelskiego Sławomira Plisa i Dyrektora SP w Skokowie Grzegorza Konarskiego, wizytował nowopowstałą salę sportową przy Szkole Podstawowej, której budowa finansowana była ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.   W spotkaniu wzięli udział także m.in. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń.   Premier spotkał się też z mieszkańcami Skokowa i udzielił wypowiedzi dla mediów...
26-09-2023 / wtorek

Spotkanie autorskie z panią Ewą Śmiech

W piątek 22 września w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Opolu Lubelskim odbyło się spotkanie autorskie z panią Ewą Śmiech, połączone z promocją albumu "Opole Lubelskie. Historia miasta opowiedziana zdjęciami".   Jest to już druga publikacja złożona z dawnych fotografii Opola Lubelskiego autorstwa pani Ewy. Album prezentuje blisko 120 zdjęć z okresu od początku XX wieku do lat dwutysięcznych. Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis, w liście gratulacyjnym przekazanym autorce przez Sekretarz Gminy Izabelę Zarzycką napisał:   - Ten niezwykły album to wspaniała, sentymentalna podróż do...
22-09-2023 / piątek

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego - sport

Zarządzenie Nr 634/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 22 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Uchwałą Nr XLVI/399/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia...
20-09-2023 / środa

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Informujemy o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Opolskiego. Zachęcamy do zapoznania się z ulotką oraz listą w załączniku.
19-09-2023 / wtorek

2 miliony dla Gminy Opole Lubelskie

19 września w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim odbyło się wręczenie promes przyznanych w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, skierowanej do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Symboliczne promesy przekazał burmistrzom i wójtom Sławomir Skwarek - Poseł na Sejm RP. Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis odebrał promesę dla Gminy Opole Lubelskie w wysokości 1 960 000,00 zł na utworzenie strefy odpoczynku w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim. W ramach tego projektu w Parku Miejskim powstać ma tężnia solankowa, przewidziany jest remont amfiteatru i...

Strony