Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 29.11.2022
Imieniny Błażeja, Przemysła i Fryderyka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

14-10-2022 / piątek

List z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół, Wszystkim nauczycielkom i nauczycielom z okazji przypadającego dziś Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze podziękowania za Waszą ciężką pracę i całoroczny trud kształcenia i wychowywania młodzieży. Proszę przyjąć także serdeczne gratulacje i wyrazy wdzięczności za wytrwałość, oddanie, profesjonalizm z jakim realizują Państwo swoje posłannictwo. To Państwo przekazują młodym ludziom wiedzę niezbędną do zrozumienia współczesnego świata i kształcą umiejętności, które staną się podstawą ich życiowych sukcesów i źródłem...
13-10-2022 / czwartek

Zarządzenie Burmistrza - wspieranie sportu

ZARZĄDZENIE Nr 502/2022 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 13 października 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022.  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w związku Uchwałą Nr XXXVI/294/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z...
12-10-2022 / środa

Dodatek na zakup opału dla podmiotów wrażliwych

Do 30 listopada 2022 r.  podmioty wrażliwe (szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1pkt.4 ustawy), mogą składać w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim w pok. 110 wnioski o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, oleju opałowego lub gazu skroplonego LNG (nie...
12-10-2022 / środa

Wizyta studyjna w wioskach tematycznych

Wizyta studyjna w wioskach tematycznych na Dolnym Śląsku. W dniach 4-7 października grupa liderów wiejskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządowych z terenu Gminy Opole Lubelskie uczestniczyła w wizycie studyjnej w dolnośląskich wioskach tematycznych w ramach projektu pn. "Kreatywne wioski tematyczne - dobre praktyki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce" współfinansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Podczas wizyty uczestnicy odwiedzili 5 wiosek tematycznych:- Miłkowice - Wioska Kolejarzy- Raczkowa - Lipowa wieś pełna róż- Szklary Dolne -...
12-10-2022 / środa

Nowy obiekt sportowy w Parku Miejskim

12 października Burmistrz Opola Lubelskiego podpisał umowę z wykonawcą budowy obiektu typu „pumptrack” w Parku Miejskim. Podpisanie umowy odbyło się w miejscu w którym zlokalizowana jest inwestycja. W uroczystości uczestniczył także Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Dariusz Stachowicz, przedstawiciele wykonawcy inwestycji – firmy Radtracks sp. z o.o. z Iławy - Karol Kowalski i Jakub Kowalski oraz Sekretarz Gminy Izabela Zarzycka. - To pierwsza część drugiego etapu rewitalizacji Parku Miejskiego. Po trudnościach z wyłonieniem wykonawców całości zadania, przystępujemy do...
10-10-2022 / poniedziałek

Dystrybucja tabletek jodku potasu - punkty wydawania

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, w ubiegłym tygodniu do Gminy Opole Lubelskie trafiły tabletki zawierające jodek potasu. Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili nie występuje żadne zagrożenie, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował. Aktualnie nie ma jednak...

Strony