Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
wtorek 29.11.2022
Imieniny Błażeja, Przemysła i Fryderyka

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

26-10-2022 / środa

Obwieszczenie Burmistrza Opola Lubelskiego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPOLA LUBELSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Szczegóły: Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim   Załączniki: Plik Plik źródłowy   Załączniki obwieszczenie   klauzula RODO   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie - projekt uchwały rysunek planu   prognoza oddziaływania na środowisko  
25-10-2022 / wtorek

XLVI sesja Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Opole Lubelskie- uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej z dnia 07.03.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 2378 oraz z 2021 r., poz. 1644) - zwołuję na dzień 27 października 2022 r. na godz. 12:00 XLVI sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Porządek obrad sesji:1. Otwarcie sesji.2. Przyjęcie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.4. Informacja...
19-10-2022 / środa

Zarządzenie nr 504/2022 - konsultacje

Zarządzenie nr 504/2022 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 18 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr XLIII/281/...
19-10-2022 / środa

Bieg Niepodległości 11 listopada

Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis zaprasza wszystkich mieszkańców do udziałuw Biegu Niepodległości 11 listopada. I. ORGANIZATOR W Opolu Lubelskim organizacją „Biegu Niepodległości 11 Listopada” zajmują się:Gmina Opole Lubelskie; CUS Opole Lubelskie; OCK Opole Lubelskie;. II. CEL IMPREZY1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.2. Uczczenie 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.3. Integracja osób aktywnych ruchowych.4. Promocja miasta Opole Lubelskie. III. TERMIN I MIEJSCE 1. Bieg odbędzie się 11.11.2022 r. w...
19-10-2022 / środa

Nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Łącznie 19 nauczycieli i dyrektorów z opolskich szkół, otrzymało dziś Nagrody Burmistrza Opola Lubelskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody wręczyli Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis i Zastępca Burmistrza Waldemar Gogół. Na uroczystości obecny był także Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Dariusz Stachowicz i Dyrektor ZEAS Janusz Gąsior. Serdeczne gratulacje dla wszystkich wyróżnionych pedagogów.
14-10-2022 / piątek

Kongres KGW w Gminie Opole Lubelskie

Gmina Opole Lubelskie organizuje Kongres KGW w ramach projektu pn.: „Kongres KGW w Gminie Opole Lubelskie” finansowanego ze środków KSOW w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023. W programie m.in.:- panel dyskusyjny - zdrowy tryb życia a lokalne produkty- panel dyskusyjny – zakładanie i funkcjonowanie wiosek tematycznych- panel dyskusyjny – tradycyjne produkty lokalne i procedura związana z ich wpisem na listę MRiRW produktów tradycyjnych- panel dyskusyjny – prawidłowe przygotowanie i złożenie wniosków o dotacje oraz ich...

Strony