Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 04.12.2023
Imieniny Barbary, Filipa i Krystiana

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

04-11-2023 / sobota

Program uroczystości 11 listopada

Burmistrz Opola Lubelskiego zaprasza na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Program uroczystości: • Godz. 10:00 • Wciągnięcie flagi na maszt, przemówienia okolicznościowe, manifestacja patriotyczna i złożenie kwiatów w miejscach pamięci (Początek: Plac św. Jana Pawła II - ul. Stary Rynek) • Godz. 12:00 • Msza Święta w intencji Ojczyzny (Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim) • Godz. 13:30 • Bieg Niepodległości (Plac św. Jana Pawła II - ul. Stary Rynek) • Godz. 15:00 • Program artystyczny przygotowany przez uczniów SP Nr 2 im. O. Kolberga w Opolu...
30-10-2023 / poniedziałek

Zarządzenie Nr 653/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego

Zarządzenie Nr 653/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 30 października 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lubelskie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Uchwałą Nr XLVI/399/2022 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27...
30-10-2023 / poniedziałek

Wyniki budżetu obywatelskiego na 2024 r.

2 projekty inwestycyjne trafią do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 r. Pod głosowanie mieszkańców zostały poddane 2 projekty inwestycyjne. Głosowanie na zgłoszone projekty trwało od 9 do 20 października 2023 roku. Projekty inwestycyjne:1. Rozbudowa istniejącego placu zabaw wraz z wyposażeniem.2. Modernizacja SWAT. Głosów oddano –121Głosów ważnych oddano – 114Głosów nieważnych ogółem było – 7 Projekty: Rozbudowa istniejącego placu zabaw wraz z wyposażeniem - liczba uzyskanych głosów - 103Modernizacja SWAT - liczba uzyskanych głosów - 11 Projekty inwestycyjne zakwalifikowane...
26-10-2023 / czwartek

Konkurs KRUS

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.   Organizowany po raz czwarty konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle.   Aby wziąć udział w konkursie, należy zalogować się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ i rozwiązać test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru losowanych z puli 50, dotyczących wszystkich kampanii prewencyjnych Kasy...
24-10-2023 / wtorek

Międzynarodowy Dzień Białej Laski

Jak co roku, w październiku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Białej Laski czyli święto osób niewidomych i niedowidzących. Z tej okazji, 24 października, opolskie Koło Polskiego Związku Niewidomych zorganizowało spotkanie, na którym obecny był także Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis.   - Dzisiejsze święto ma na celu stałe podnoszenie świadomości na temat problemów ludzi niewidomych i słabo widzących. Obchody „Dnia Białej Laski” mają także zwrócić uwagę na potrzebę ciągłych starań o coraz pełniejszą integrację osób niewidomych ze społeczeństwem. W tym szczególnym dniu,...
23-10-2023 / poniedziałek

Zarządzenie Burmistrza Opola Lubelskiego nr 647/2023

Zarządzenie nr 647/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 23 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) projektu uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr XLIII/281/10 Rady...

Strony