Urząd Miejski w Opolu Lubelskim - oficjalny serwis

Pokaż/ukryj listę języków
poniedziałek 04.12.2023
Imieniny Barbary, Filipa i Krystiana

Biuletyn Informacji PublicznejBIP

ePUAP

Lista aktualności

09-11-2023 / czwartek

Odbierz i wywieś flagę!

Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis zaprasza mieszkańców Gminy Opole Lubelskie do udziału w akcji wywieś flagę! Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada Gmina Opole Lubelskie przekaże mieszkańcom 250 polskich flag. Flagi można odbierać w piątek 10 listopada w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim w godzinach 7:15 - 15:15 (lub do wyczerpania nakładu).
08-11-2023 / środa

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim.   W związku ze zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które weszły w życie w czerwcu tego roku, Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis wręczył 22 członkom zespołu akty powołania, po czym rozpoczęto część roboczą spotkania.   Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy m.in. tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów, w...
06-11-2023 / poniedziałek

Zarządzenie Nr 660/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego

Zarządzenie Nr 660/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów Osiedli Gminy Opole Lubelskie. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/274/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Opole Lubelskie zarządzam, co następuje: § 1. 1.    Postanawia się...
06-11-2023 / poniedziałek

Zarządzenie Nr 659/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego

Zarządzenie Nr 659/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Opole Lubelskie. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/274/2021 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Opole Lubelskie zarządzam, co następuje: § 1. 1.    Postanawia się przeprowadzić...
06-11-2023 / poniedziałek

Bieg Niepodległości 11 listopada

Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis zaprasza do udziału w Biegu Niepodległości 11 listopada.  Organizacją „Biegu Niepodległości 11 Listopada” zajmują się: CUS Opole Lubelskie; Gmina Opole Lubelskie; OCK Opole Lubelskie. CEL IMPREZY1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacjaidei biegania.2. Uczczenie 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.3. Integracja osób aktywnych ruchowych.4. Promocja miasta Opole Lubelskie. TERMIN I MIEJSCE1. Bieg odbędzie się 11.11.2023 r. w Opolu Lubelskimstart i meta ulica Stary Rynek - Plac Świętego Jana...
06-11-2023 / poniedziałek

KS Opolanki na turnieju "Mamy Niepodległą"

Doskonały występ młodziutkich tenisistek stołowych z KS Opolanki na międzywojewódzkim turnieju tenisa stołowego „Mamy Niepodległą”.   Zawody odbyły się 4 listopada 2023 roku w Leśniku Dużym w gminie Gościeradów. W turnieju uczestniczyły zawodniczki i zawodnicy z trzech województw: mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego, łącznie ponad 150 osób. Klub Opolanki Opole Lubelskie reprezentowały zawodniczki: Laura Staniek w kategorii młodziczka zajęła 2 miejsce, Natalia Zydorczyk w kategorii żaczki zajęła 5 miejsce. Turniej odbył się pod patronatem Ministra Sportu...

Strony